04/11/2010 09:41:00 AM
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp về nhân tài, vật lực cho đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đang mở ra những cơ hội mới trong đó việc huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), phục vụ cho công cuộc xây dựng một quốc gia phồn vinh, giàu mạnh càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

 


 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Giáo sư Ngô Bảo Châu - người Việt Nam đầu tiên được nhận Huy chương toán học  Fields

Với chủ trương đại đoàn kết, nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực của đất nước phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN khẳng định: “NVNONN là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Quan điểm chỉ đạo đó của Đảng và Nhà nước tiếp tục được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng X năm 2006: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật các nước sở tại; bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào. Làm tốt công tác thông tin trong cộng đồng NVNONN về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của nhà nước. Có chính sách khuyến khích NVNONN, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước; khen thưởng những người có nhiều thành tích đóng góp cho Tổ quốc”. Tiếp đến, Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 6/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Chương trình hành động của chính phủ về công tác với NVNONN một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực của NVNONN trong tình hình mới, quán triệt sâu sắc chủ trương “phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế của NVNONN đóng góp vào sự phát triển của đất nước” đến các bộ, ban, ngành và địa phương.

Triển khai Nghị quyết  36

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị được ban hành là động lực để công tác vận động cộng đồng NVNONN xây dựng đất nước được triển khai mạnh mẽ, đạt được những bước chuyển biến mới cả về lượng và chất. Sáu năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 36, Đảng và Nhà nước đã ban hành một hệ thống các chủ trương, chính sách, được luật hoá bằng những văn bản pháp quy để điều chỉnh địa vị pháp lý của NVNONN trong hầu khắp các lĩnh vực theo hướng ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn cho kiều bào; chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của lãnh đạo cấp cao, xác lập được các cơ chế phối hợp,  đôn đốc, trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, 6 năm qua cũng ghi nhận sự hình thành và triển khai các khuôn khổ hợp tác, liên kết giữa doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước tại các diễn đàn, hội nghị định kỳ, thành lập những tổ chức để tập hợp liên kết NVNONN như những câu lạc bộ, hiệp hội, ... để qua đó kiều bào có thể đóng góp trí lực, vật lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội thành lập Hiệp hội
doanh nhân VNONN lần thứ nhất tại Hà Nội ngày 10/8/2009
   

Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành, địa phương đã quan tâm và tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới những văn bản pháp quy liên quan tới NVNONN quan trọng như: Luật đầu tư, doanh nghiệp, nhà ở, đất đai, cư trú, pháp lệnh ngoại hối, quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài..., có tác dụng khuyến khích bà con về nước đầu tư kinh doanh, giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức công nghệ, đóng góp tư vấn cho những dự án kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.

Quy chế miễn thị thực xuất nhập cảnh (có hiệu lực từ ngày 1/9/2007) đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về nước, tìm hiểu và mở rộng cơ hội kinh doanh, hợp tác giáo dục, khoa học kỹ thuật. Ngày 13/11/2008, Luật Quốc tịch sửa đổi đã được Quốc hội thông qua cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khi có quốc tịch nước ngoài, vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam. Trong lĩnh vực nhà ở, được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là một trong những vấn đề được kiều bào quan tâm hàng đầu. Sau nhiều lần Uỷ ban Nhà nước về NVNONN kiên trì báo cáo Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Luật số 34/2009/QH 12 ngày 18/6/2009 về sửa đổi bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai liên quan đến sở hữu nhà ở tại VN của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.  Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã bắt đầu có hiệu lực, thời gian tới chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khuyến khích đồng bào ta thêm gắn bó với nguồn cội, thuận lợi khi về nước hợp tác khoa học và đầu tư kinh doanh.

Với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới, doanh nhân NVNONN đã có thể yên tâm về nước đầu tư kinh doanh trong một môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn, cạnh tranh bình đẳng, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Một số kết quả hợp tác kinh tế - khoa học, công nghệ của người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua

Với số lượng khoảng 4 triệu người sinh sống ở hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở các nước phát triển, các trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, NVNONN thực sự là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt trong quá trình nước ta hội nhập quốc tế nguồn lực của NVNONN có thể đóng góp cho đất nước trên các mặt:

- Tài chính: gửi tiền kiều hối, đầu tư về nước, hỗ trợ, liên kết với đầu tư trong nước ra nước ngoài…

- Thương mại: giúp trong nước tìm thị trường, tạo lập kênh phân phối, xuất khẩu hàng Việt Nam, tư vấn về pháp lý.

- Tri thức: giúp phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao trình độ nghiên cứu.

- Cung cấp thông tin, môi giới, giúp tìm đối tác về đầu tư, thương mại, du lịch, xuất khẩu lao động.

- Trực tiếp hoặc vận động bạn bè sở tại, các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho các dự án xóa đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học…

- Làm cầu nối cho việc mở rộng quan hệ hợp tác của nước ta với các nước, thúc đẩy quan hệ đối ngoại trên các mặt chính trị, kinh tế và văn hóa, góp phần quan trọng trong củng cố nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên thế giới.

Kiều hối: Cùng với sự ổn định, phát triển của cộng đồng NVNONN, lượng kiều hối gửi về nước - trong đó bao gồm thu nhập của người lao động Việt Nam ở các nước- không ngừng tăng. Kiều hối gửi về nước qua con đường chính thức năm 2005 là 4,42 tỷ USD, năm 2006 đạt 4.64 tỷ USD, năm 2007 đạt 6.7 tỷ USD, năm 2008 là 7.4 tỷ USD, năm 2009 trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái kiều hối tuy có giảm song vẫn đạt mức cao 6.83 tỷ USD. Bên cạnh đó, còn một lượng không nhỏ kiều hối chuyển về nước qua các đường không chính thức. Kiều hối ngày càng trở thành một nguồn ngoại tệ quan trọng của Việt Nam góp phần cân đối ổn định cung – cầu ngoại tệ cho đất nước.Lễ cắt băng khánh thành Trường nghề Việt Nam – Canada
do ông Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Canada) làm Chủ tịch HĐQT, chủ đầu tư

Đầu tư: Năm 2005, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư áp dụng chung cho các thành phần kinh tế hoạt động đầu tư, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, các doanh nhân NVNONN khi đầu tư về nước được đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, có quyền lựa chọn hình thức đầu tư, quy mô đầu tư và đối tác của dự án để đầu tư. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện có tổng số hơn 3200 doanh nghiệp NVNONN đầu tư tại Việt Nam  với số vốn đăng ký tương đương với hơn 5 tỷ USD. Hiện nay, tuy Việt Nam đã gia nhập WTO song vẫn đang được hưởng những ưu đãi nhất định trong thời kỳ quá độ trước khi phải thực hiện đầy đủ cam kết thành viên. Uỷ ban Nhà nước về NVNONN đang tiếp tục kiến nghị ban hành riêng một văn bản quy phạm pháp luật quy định các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư đối với NVNONN nhằm giải quyết những vướng mắc trong việc áp dụng chính sách đầu tư cho những nhà đầu tư bắt đầu tham gia đầu tư về Việt Nam trong thời điểm hiện tại, cũng như đối với những nhà đầu tư là NVNONN đã chọn đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước từ trước năm 2005.

Thương mại, xuất khẩu: Số lượng doanh nhân, doanh nghiệp người Việt với quy mô kinh doanh ngày càng lớn. Doanh nhân người Việt đã có những đóng góp ngày càng quan trọng, có ảnh hưởng ngày càng tăng không chỉ đối với cộng đồng mà cả đối với chính quyền sở tại. Ở nhiều nước, người Việt đã góp phần quan trọng đưa hàng Việt Nam thâm nhập thị trường, hình thành mạng lưới phân phối hàng, và thành lập nhiều trung tâm thương mại của người Việt, nhiều tổ chức, hội doanh nhân người Việt theo ngành nghề.

Thực hiện các định hướng và chỉ đạo của Nghị quyết 36, giúp đỡ và tạo điều kiện để  cộng đồng NVNONN phát triển, hội nhập thành công vào xã hội sở tại và luôn hướng về tổ quốc, thông qua nhiều hình thức mới, đa dạng, nhằm tập hợp, liên kết các doanh nhân VNONN tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động phát triển kinh tế đất nước, Uỷ ban Nhà nước về người VNONN tổ chức Hội nghị «Doanh nhân VNONN với sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam » tháng 9/2006. Tại Hội nghị này, Ủy ban đã đề xuất, tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ tích cực việc lập Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nhân VNONN đã trình và được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân VNONN (BAOOV), với hội viên bao gồm cả công dân VN và người có gốc VN ở nước ngoài. Tháng 8/2009 Hiệp hội  chính thức được thành lập, Ban chấp hành Hiệp hội gồm 32 người. Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nhân VNONN là mốc quan trọng trong việc xây dựng một mạng lưới tập hợp doanh nghiệp VN trên toàn thế giới, hướng tới một cộng đồng doanh nghiệp VNONN hùng mạnh, có vị thế xứng đáng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước. Uỷ ban tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ Hiệp hội mở rộng hội viên và địa bàn hoạt động, thành lập chi hội của hiệp hội tại các nước, triển khai các hoạt động đầu tư của Hiệp hội tại VN và ở nước ngoài, thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt Nam tại các nước.

Triển khai cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được phát động năm 2009, Uỷ ban Nhà nước về NVNONN không chỉ thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở các nước phổ biến, tuyên truyền đến cộng đồng 4 triệu kiều bào  về việc “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chính là “phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam”,  mà còn nhận thức rằng về mặt chiến lược phải  phát huy cao độ vai trò, khả năng của cộng đồng NVNONN nhằm giúp mở rộng thị trường trong và ngoài nước, cải tiến nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nhân, doanh nghiệp chính là đối tượng quan trọng hàng đầu để thực hiện có kết quả cuộc vận động do nắm vững các quy định về pháp lý, thông tin thị trường, là đối tượng trực tiếp có khả năng quảng bá và phân phối hàng Việt Nam đến cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Chuyên gia, trí thức người Việt: Hiện nay có gần 300.000 chuyên gia, trí thức NVNONN, bao gồm người có trình độ từ đại học trở lên và các chuyên gia có kỹ thuật, tay nghề cao, tập trung chủ yếu ở các nước phương Tây. Hầu hết các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, dự án công nghệ cao, từ điện tử, sinh học, vật liệu mới, tin học cho đến hàng không, vũ trụ đều có mặt chuyên gia người Việt. Ước tính ở Mỹ có hơn 150.000 trí thức người Việt, ở Pháp khoảng 40.000, Canada 20.000, tại các nước Đông Âu khoảng 5.000. Bên cạnh đó, nhiều con em kiều bào và học sinh Việt Nam du học được vinh danh về thành tích học tập. Xuất hiện ngày càng nhiều nhà khoa học NVNONN đồng thời là doanh nhân, có công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, nắm vững và thiết lập quan hệ với thị trường quốc tế. Chuyên gia, trí thức NVNONN là nguồn lực quý có khả năng huy động đóng góp cho đất nước trên các mặt: chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ; huấn luyện, giảng dạy, đào tạo; tư vấn, thẩm định; cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiên cứu và triển khai; làm cầu nối trong  hợp tác khoa học, đào tạo, giúp tìm kinh phí, thị trường cho các sản phẩm, công trình nghiên cứu.


  
Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp
xây dựng quê hương” tại Hà Nội tháng 8/2005

Hằng năm mới có khoảng 300 lượt chuyên gia, trí thức NVNONN về nước tham gia giảng dạy, hợp tác với trong nước. Nhiều hội nghị, hội thảo với sự tham gia, đóng góp tích cực, có chất lượng của chuyên gia trí thức người Việt như: Hội thảo “Nối vòng tay lớn” (6/2005), Hội thảo “Tiếp tục đổi mới kinh tế và xã hội để phát triển” (7/2005) tập hợp hơn 30 trí thức kiều bào (do Ban Nghiên cứu của Thủ tướng cùng Uỷ ban Nhà nước về NVNONN hỗ trợ tổ chức, Hội thảo “Chuyên gia trí thức NVNONN với sự nghiệp xây dựng quê hương” (8/2005), Hội thảo “Cộng đồng NVNONN với sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin nước nhà” (8/2005). Tháng 12/2005, Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật NVNONN thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với gần 200 thành viên. Từ năm 2006, tổ chức VSVN (Vietnam Strategic Venture Network) với hơn 1500 chuyên gia trí thức, doanh nhân người Việt tại Silicon Valey và nhiều nước đã gửi hoàng chục ngàn cuốn sách về KHCN về giúp các trường đại học. Tháng 4/2008, gần 50 trí thức NVNONN đã tham gia toạ đàm góp ý kiến xây dựng Nghị quyết TW khoá 7. Trí thức kiều bào còn được mời tư vấn cho một số bộ, ngành, tham gia Ban nghiên cứu của Thủ tướng, đã có đóng góp tích cực, có nhiều bài viết, xây dựng đề án cải cách giáo dục, thông tin về khủng hoảng kinh tế, góp ý về phát triển kinh tế, hội nhập, tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất (11/2009) đã tổ chức hai hội thảo chuyên đề quan trọng liên quan đến trí thức và doanh nhân kiều bào: “Chuyên gia, trí thức kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước” và “Doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước”. Đây không chỉ là dịp để vận động các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tư vấn, góp ý, nêu giải pháp cho nhiều vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục - đào tạo của đất nước, mà còn là cơ hội để các cơ quan trong nước lắng nghe các ý kiến của kiều bào đóng góp vào việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức NVNONN xây dựng đất nước (về chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc; các biện pháp, cơ chế thu hút và sử dụng chuyên gia, trí thức kiều bào…).

Đứng trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh nổi trội của chuyên gia trí thức NVNONN trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, Ủy ban đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình quốc gia thu hút chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

 Uỷ ban Nhà nước về NVNONN đã chủ trì nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các bộ ban ngành để xây dựng Đề án “Chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng đất nước”. Đề án chính là sự cụ thể hoá yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết 36 “Hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước. Xây dựng chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với những chuyên gia trí thức có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tư vấn về quản lý, điều hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất nước, góp phần phát triển nền văn hoá, nghệ thuật của nước nhà”. Đề án đã xác định mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tiềm lực, vai trò và sự cần thiết huy động nguồn lực chuyên gia, trí thức NVNONN để phát triển đất nước. Đề án cũng xác định mục tiêu cụ thể là: xác lập cơ chế mới có thẩm quyền và hiệu lực để chỉ đạo, phối hợp triển khai việc thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức NVNONN có hiệu quả; xây dựng và ban hành một số chính sách có tính đột phá để tạo bước chuyển mạnh trong việc thu hút chuyên gia, trí thức về làm việc hợp tác với trong nước cũng như xây dựng, triển khai một số chương trình thí điểm trong một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên. Hiện Đề án đã được trình Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo.

Sự kiện Gs. Ngô Bảo Châu, người đầu tiên của Việt Nam và của các nước đang phát triển được nhận giải thưởng Fields ngày 19/8/2010, được xem là một trong những đỉnh cao về trí tuệ đã mang lại niềm tự hào, nguồn động viên và tấm gương học tập, nghiên cứu khoa học cho mọi người Việt Nam. Việc Gs. Ngô Bảo Châu đề nghị thành lập Viện Toán cao cấp và  về làm việc 3 tháng mỗi năm sẽ góp phần nâng cao khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chúng ta  hy vọng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, những quy chế mới được thiết lập sẽ tạo điều kiện  thuận lợi để các chuyên gia, trí thức NVNONN có thể tham gia đóng góp ngày càng có hiệu quả đối với sự phát triển đất nước.

Lễ khởi công xây dựng Làng Việt kiều và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Vũ tại Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh (ông Tài Phương - Việt kiều Mỹ - là Chủ tịch HĐQT) và Công ty TNHH Hoàng Vũ đầu tư và phát triển

Phương hướng và một số biện pháp vận động NVNONN thời gian tới

Dưới ánh sáng của Nghị quyết 36, thời gian qua công tác vận động NVNONN đóng góp xây dựng đất nước đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng nhân tài, vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài bị bỏ phí hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Để công tác huy động nguồn lực của NVNONN vào công cuộc phát triển đất nước có hiệu quả  hơn nữa, cần chú trọng thực hiện những việc sau đây:

- Nâng cao nhận thức về cộng đồng và nguồn lực của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước: Đây là yếu tố quyết định đầu tiên để có thể vận động, huy động được tiềm năng của cộng đồng. Cần tiếp tục quán triệt nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị tới mọi cá nhân, tổ chức, nhấn mạnh công tác đối với NVNONN là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân, để mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan ban ngành thấm nhuần, chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện vận động kiều bào và thân nhân.

- Trong công tác xây dựng chính sách, cải cách hành chính: Cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào, thực hiện đúng các chủ trương chính sách đã ban hành, không phân biệt đối xử. Cần lắng nghe với thái độ cầu thị những đóng góp, tư vấn của kiều bào và thân nhân. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào.

- Tăng cường công tác thông tin để hạn chế các thông tin sai lệch về đất nước tác động tiêu cực đến cộng đồng cũng như để hiểu rõ và nắm bắt những yêu cầu và năng lực của cả trong và ngoài nước giúp cho việc hợp tác thành công.

- Làm tốt công tác tổ chức thực hiện thông qua tăng cường quản lý hành chính nhà nước, phối hợp và thống nhất trong hành động của các cơ quan từ trung ương đến địa phương trong công tác vận động. Chú trọng vận động kiều bào và thân nhân bằng những hình thức đa dạng, phù hợp. Bố trí nhân sự và cấp kinh phí thoả đáng cho công tác vận động kiều bào.

- Cuối cùng cần có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời để khích lệ kiều bào, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa kiều bào với các cá nhân, tổ chức, cơ quan địa phương.

Sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững đang mở ra cho đất nước ta những cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho toàn bộ hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân phải phát huy tiềm năng, nguồn lực của toàn thể dân tộc để tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Với nhận thức sâu sắc đó, công tác huy động nguồn lực của NVNONN với tư cách là một nguồn lực quý báu về vốn, tri thức và công nghệ... càng đóng vai trò quan trọng, cần được quan tâm, thúc đẩy triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới.

Tạ Nguyên Ngọc
Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ 
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Thư chúc mừng và thăm hỏi bà con kiều bào của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang