02/11/2010 03:07:50 PM
Ban Thanh tra – nơi tháo gỡ vướng mắc của kiều bào

Thanh tra Ủy ban thực sự là cầu nối giải quyết những tâm tư và nguyện vọng, khúc mắc của kiều bào, những vấn đề khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền lợi chính đáng của bà con. Công tác tổ chức của đơn vị cũng ngày càng được kiện toàn để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN, tiếp tục phát huy các nguồn lực xây dựng cộng đồng NVNONN đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về quê hương đất nước, cùng phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, ngày 23/10/2008, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban) – Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBNVN về thành lập Thanh tra Ủy ban. Thanh tra Ủy ban có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Đó là, thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về công tác đối với NVNONN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đối với NVNONN; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban theo quy định của pháp luật. Thanh tra Uỷ ban lắng nghe ý kiến của kiều bào


Trải qua hai năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Ủy ban, cùng với những nỗ lực phấn đấu của một đơn vị mới được thành lập, Thanh tra Ủy ban đã đạt được kết quả khích lệ, góp phần vào thành tích chung trong công tác về NVNONN. Thanh tra Ủy ban thực sự là cầu nối giải quyết những tâm tư và nguyện vọng, khúc mắc của kiều bào, những vấn đề khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền lợi chính đáng của bà con. Công tác tổ chức của đơn vị cũng ngày càng được kiện toàn để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Để đạt được những thành tích trên, đơn vị luôn xác định mục tiêu, bám sát định hướng trong công tác thanh tra, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó triển khai thực hiện và vận dụng sát với tình hình thực tế đất nước trong giai đoạn đổi mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, tập trung phát huy các nguồn lực để xây dựng đất nước. Dù ở cương vị nào, cán bộ Thanh tra Ủy ban luôn tận tâm với công việc, tu dưỡng và trau dồi đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại của kiều bào đảm bảo gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng với chức năng quy định. Triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ Ngoại giao, Quy chế tiếp công dân của Ủy ban, trong đó từng bước xây dựng quy chuẩn về nề nếp, tác phong làm việc của cán bộ Thanh tra khi tiếp xúc và làm việc với kiều bào, luôn có thái độ đúng mực và gây được thiện cảm của kiều bào trong tiếp xúc giải quyết công việc.

Thời gian qua, kiều bào trở về quê hương, đất nước sinh sống, thăm thân, hợp tác trong các lĩnh vực,… ngày càng nhiều, vướng mắc của kiều bào tập trung chủ yếu về khiếu nại đất đai, nhà cửa… Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Thanh tra Ủy ban đã đón tiếp hàng trăm lượt bà con kiều bào tới cơ quan phản ánh, gửi đơn thư khiếu nại tố cáo, đóng góp ý kiến tham gia cho công tác xây dựng và củng cố cộng đồng người Việt nói riêng và công tác vận động NVNINN nói chung.

Thanh tra Ủy ban đã tiếp nhận 160 đơn thư khiếu nại liên quan đến vấn đề nhà đất, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tranh chấp hợp đồng kinh tế và các vấn đề liên quan đến đăng ký hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Đơn vị đã liên hệ gửi công văn tới các cơ quan bộ, ngành và địa phương đề nghị xem xét giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Những đơn thư khiếu nại của kiều bào đều được các Vụ chức năng của các cơ quan bộ, ngành, tỉnh, thành phố tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời nhanh chóng trong phạm vi thẩm quyền. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Ủy ban được bà con kiều bào đánh giá, gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo Ủy ban.

Quá trình giải quyết đơn thư, Thanh tra Ủy ban luôn thận trọng xác minh tính trung thực và khách quan từ các nguồn thông tin, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật về Luật khiếu nại, tố cáo. Những trường hợp đơn thư nặc danh phản ánh một số mặt không đúng nội dung đã được thông báo hướng dẫn viết lại đúng với thủ tục của pháp luật.

Thanh tra Ủy ban đã tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại với thời gian kéo dài, phần nào giải toả được những bức xúc của bà con kiều bào, như: giải quyết xong việc đăng ký kết hôn Việt Nam cho ông Phan Hoàng Trọng (Việt kiều Mỹ) sau 2 năm khiếu nại với sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, Hải Phòng giải quyết đề nghị chính quyền địa phương hoàn thiện thủ tục chính sách gia đình liệt sỹ chống Pháp (1949) với cụ Phan Văn Thư (bố đẻ ông Phan Văn Khoái, Việt kiều Mỹ); phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi, Hoà Bình giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng nhà và đất của bà Nguyễn Thị Gái Machel (quốc tịch Pháp); phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng Trung ương, Ủy ban nhân dân Tp Hải Phòng giải quyết thu hồi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật của UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho gia đình ông Quách Đình Thiệu (quốc tịch Pháp) vv...

Những kết quả đã đạt được thực sự tạo niềm phấn khởi cho bà con kiều bào và là động lực trong công tác thanh tra và công tác hướng dẫn kiều bào giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào trên cơ sở pháp luật Việt Nam.

Để thực hiện và phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Thanh tra Ủy ban tiếp tục tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục giáo dục tư tưởng cho cán bộ công chức Thanh tra luôn thấm nhuần ý nghĩa vai trò của công tác Thanh tra, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu rèn luyện, có lập trường vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị phục vụ tốt hơn công tác về NVNONN nói chung và công tác Thanh tra nói riêng.

Hai là, cấp ủy lãnh đạo các cấp luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục kết hợp triển khai lồng ghép các nhiệm vụ trong các phong trào thi đua của Ủy ban, phổ biến cập nhật các văn bản pháp luật được ban hành để trên cơ sở đó triển khai thực hiện và vận dụng trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiều bào.

Ba là, Thanh tra là công tác có tính đặc thù với chức năng, nhiệm vụ giúp lãnh đạo Ủy ban đối với công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành, vừa thực hiện trên cơ sở pháp luật với giải quyết hành chính. Công tác khiếu nại, tố cáo cần phải xác minh tìm hiểu khách quan, trên cơ sở có biện pháp kiến nghị các cấp có chức năng giải quyết trả lời và kết luận, có như vậy kiều bào ở nước ngoài mới thực sự yêm tâm trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

Nguyễn Như Lân

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Thư chúc mừng và thăm hỏi bà con kiều bào của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang