Chủ nhật, 24/05/2015, 13:52:33 PM
 Tin / bài mới nhất: 
 
Trang nhất
Thời sự
:.Chính trị
:.Kinh tế
:.Văn hóa - Xã hội
:.Cải cách thủ tục hành chính
:.Phòng chống tham nhũng
:.Khoa học - Đời sống
:.Quốc tế
Người Việt ở nước ngoài
Đất nước - Con người
Bản sắc văn hóa
Văn học nghệ thuật
Hỏi - Đáp
Học Tiếng Việt
Sống đẹp - Sống khoẻ
Thế giới muôn màu
Góc thiếu nhi
Văn bản pháp luật
QueHuongTV Online
RSS  RSS Feeds
Chính trị
Thứ năm, 12/04/2012, 08:43:38 AM
Thực hiện hiệu quả Chỉ thị đọc báo, tạp chí Đảng
Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn |  Gửi tin qua E-mail Gửi tin qua E-mail |  Bản để in Bản để in
Chiều 11/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Các ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.Quang cảnh hội nghị

Để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có điều kiện nắm bắt đầy đủ sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước qua kênh báo chí, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng." Đây là một chỉ thị quan trọng nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước thông qua hệ thống các cơ quan báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các đảng bộ địa phương.

Thực hiện Chỉ thị, 15 năm qua, việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong đời sống xã hội. Số lượng phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí tăng dần và giữ được sự ổn định. Báo và tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ ở cả vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị-văn hóa, góp phần định hướng tuyên truyền chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về thời sự quốc tế trong nước... cho độc giả cả nước.

Hội nghị đánh giá một cách toàn diện, nghiêm túc trong phạm vi toàn quốc việc mua và đọc báo và tạp chí của Đảng, trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng đã và đang đặt ra đối với công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trong bối cảnh, tình hình mới. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm báo chí cả nước, nhất là các cơ quan báo, tạp chí của các cơ quan đảng là lực lượng chủ lực, tiên phong đang tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, báo chí, nhất là các báo, tạp chí của Đảng, trong đó Báo Nhân Dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận, chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và báo đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng; là chiếc cầu nối tin cậy, bền vững giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin, các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng Internet để chống phá, gây nhiễu loạn thông tin trong nước… việc thông tin nhanh, chính xác, kịp thời để định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng tới độc giả đóng vai trò rất quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng các cấp hiện nay. Đồng thời, từng tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần quan tâm tới việc nghiên cứu, học tập và làm theo những nội dung, mô hình, điển hình hay trên báo, tạp chí của Đảng.

Các cấp ủy cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ nội dung này, làm cho báo, tạp chí của Đảng có sức sống trong hoạt động của các chi bộ, đảng bộ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác xuất bản, phát hành và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Cơ quan tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện để nắm số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng; tìm các giải pháp nhằm tăng cường phát hành báo, tạp chí của Đảng rộng khắp tới các cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng một số cơ sở sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích cần được chấn chỉnh và khắc phục.

Các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải chủ động, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm báo, tạp chí cả về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, qua đó nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ, để báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản xứng đáng là nòng cốt, ngọn cờ tư tưởng chính trị của Đảng trên mặt trận báo chí; là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu trong xã hội; là tài liệu cho các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác, thông tin trên báo, tạp chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, định hướng rõ ràng; tăng cường các thể loại chính luận phân tích sâu sắc, thấu đáo, khách quan về các vấn đề dư luận đang quan tâm, quá trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các báo, tạp chí của Đảng coi trọng việc giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các ngành, địa phương, nêu gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực xã hội; quan tâm làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch.

Chất lượng công tác phát hành báo chí cần nâng cao hơn nữa, trong đó Công ty phát hành báo chí Trung ương, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phải làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng và ngành bưu điện cần rà soát lại các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này để bổ sung cho phù hợp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, vận dụng những biện pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị./.


Hương Thủy (TTXVN)

Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn
Các tin mới hơn [Quay lại]
 Tuyên bố chung lãnh đạo hai nước Việt Nam-Cuba  (13/04/2012)
 Doanh nghiệp Mỹ ủng hộ Việt Nam đàm phán TPP  (12/04/2012)
 Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu rộng  (12/04/2012)
 Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu HTX tiên tiến  (12/04/2012)
 Thủ tướng Lào tiếp đoàn Bộ Thông tin-Truyền thông  (12/04/2012)
Các tin khác [Quay lại]
 Raymond Aubrac và khát vọng hòa bình cho Việt Nam  (12/04/2012)
 "Đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc"  (11/04/2012)
 Thường vụ QH thảo luận dự án Luật dự trữ quốc gia  (11/04/2012)
 Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sắp thăm chính thức VN  (11/04/2012)
 Tăng cường hơn hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba  (11/04/2012)
 Tạo chuyển biến trong văn học nghệ thuật quốc gia  (11/04/2012)
 Việt Nam-Australia nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế  (11/04/2012)
 Báo chí Cuba đưa tin chuyến thăm của Tổng bí thư  (10/04/2012)
 Thủ tướng ra kết luận về đề nghị của Hội Nông dân  (10/04/2012)
 Tổng Bí thư thăm, nói chuyện với trường đảng Cuba  (10/04/2012)
 Tổng kết phân giới cắm mốc biên giới ở Kiên Giang  (10/04/2012)
 Trung Quốc mở du lịch bất hợp pháp tới Hoàng Sa  (10/04/2012)
 Sẵn sàng giúp đỡ Lào phát triển nguồn nhân lực  (10/04/2012)
 Tổng Bí thư thăm, nói chuyện với trường đảng Cuba  (10/04/2012)
 Báo chí Cuba đưa tin chuyến thăm của Tổng bí thư  (10/04/2012)
Tiêu điểm
  Đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc – mục tiêu cao cả và nguồn sức mạnh vô địch của Việt Nam
LTS: “Đoàn kết, hòa hợp, xóa bỏ hận thù vì tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc đã và đang ...
  Thư chúc Tết Xuân Ất Mùi 2015 của Chủ tịch nước
Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ...
  Suy ngẫm đầu Xuân
LTS: Năm 2014, với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ...
  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm 55 năm thành lập
Sáng 21/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã ...
  Bộ Ngoại giao trao Quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng
Sáng 6/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt ...
  Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Ngoại giao
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cụ thể, tại Quyết định ...
  Ông Vũ Hồng Nam được bổ nhiệm làm Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa trao quyết định cử ông Vũ Hồng Nam - Trợ lý Bộ trưởng kiêm Chánh Văn ...
  Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép: Lập trường chính thức của VN
Dưới đây là lập trường chính thức của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải ...
  Việt Nam bác bỏ hoàn toàn yêu sách chủ quyền của Trung Quốc
Việt Nam bác bỏ toàn bộ, cả trên thực tế cũng như pháp l‎ý, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối ...
  95,98% đại biểu Quốc hội tán thành bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Sáng nay (24/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc ...
  Công thư 1958 không công nhận chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc
Công thư mà Việt Nam gửi Trung Quốc năm 1958 không hề đề cập đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ...
  Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Trung Quốc mới đây lại viện dẫn Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng như một "bằng chứng" về ...
  Bộ trưởng Ngoại giao điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc
Chiều 15/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm ...
  Việt Nam sử dụng mọi biện pháp phù hợp luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền
“Việt Nam kiên trì, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc phải rút ...
  BCH TW Đảng: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
Chiều 14/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội ...
Hỏi - Đáp
  

 

 

  
 
  
 
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn
RSS  RSS Feeds  |   Liên hệ tòa soạn  |   Điều khoản dịch vụ  |   Từ chối đảm bảo  |   Liên hệ quảng cáo Trở về đầu trang
Tạp chí Quê Hương trên Internet
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hải
Giấy phép 58/GP-TTĐT ngày 24/03/2011
© Ghi rõ nguồn QueHuongOnline.vn khi đăng lại nội dung từ website này.
Toà soạn: Số 356 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 39 333 923 / 39 333 924 - Fax: (84-4) 38 259 211
E-mail: info@quehuongonline.vn - quehuong@hn.vnn.vn