Một số thắc mắc về quốc tịch

Tôi mang quốc tịch Việt Nam, hiện đang học tập và làm việc tại Pháp. Chồng tôi là người Pháp. Tôi muốn nhập quốc tịch Pháp nhưng không muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi:

- Theo pháp luật Việt Nam, tôi có quyền mang hai quốc tịch cùng một lúc hay không? Việc mang hai quốc tịch cùng một lúc có vi phạm pháp luật hay không?

- Nếu được phép, thủ tục như thế nào?

Trả lời:  

- Hiện nay, theo nguyên tắc một quốc tịch tại Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/5/1998  quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” nhưng không quy định khi nhập quốc tịch nước ngoài phải thôi quốc tịch Việt Nam.  

Công dân Việt Nam chỉ mất quốc tịch Việt Nam khi có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam (Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/5/1998). 

Do đó, khi muốn nhập quốc tịch Pháp nhưng không muốn thôi quốc tịch Việt Nam, bạn vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam. 

- Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH do Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008 có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 cho phép “người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam”, nếu quá thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/07/2009, bạn không đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì bị mất quốc tịch Việt Nam (Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH do Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008). 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội