Có phải đóng thuế cho những đồ dùng mà Việt kiều mang theo người để sử dụng khi về thăm VN?

Trả lời:

Theo qui định hiện hành, hành lý của người nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước, hoặc gửi sau chuyến đi.

Mục hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam được qui định đối với  rượu, đồ uống có cồn,  thuốc lá các loại, chè, cà phê, quần áo, đồ dùng cá nhân có số lượng phù hợp với mục đích chuyến đi và các vật phẩm khác (không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) có giá trị không quá 5 triệu VND. Nếu các loại hàng nói trên vượt quá mức qui định sẽ bị coi là hàng hóa và nếu giá trị các vật phẩm khác vượt quá 5 triệu đồng đều sẽ bị đánh thuế nhập khẩu, nhưng nếu tiền thuế thấp hơn 50.000 VND thì không phải đóng thuế. Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn áp dụng với rượu, đồ uống có cồn,  thuốc lá các loại, chè, cà phê. Để có thông tin chi tiết, xin xem  Nghị định số 66/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2002 qui định về mục hành lí người xuất cảnh, nhập cảnh, quà biếu, tặng, nhập khẩu được miễn thuế trong chuyên mục Văn bản hướng dẫn của Tạp chí Quê Hương.

Sách, báo, băng đĩa nhạc là loại hàng hoá nhập khẩu phải được phê duyệt về nội dung. Để có thông tin chi tiết, xin tham khảo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/4/2001 về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005  trong  chuyên mục Văn bản hướng dẫn của Tạp chí Quê Hương.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương