Việt kiều về VN làm việc có được mang xe 2 bánh về sử dụng?

Trả lời:

- Theo qui định hiện hành về quản lí hàng hoá xuất nhập khẩu, xe môtô 2 bánh, 3 bánh  không thuộc diện hàng hoá được nhập khẩu Việt Nam. Do vậy bạn không thể mang xe môtô 2 bánh về Việt Nam để sử dụng.

- Nếu bạn có giấy phép đầu tư tại Việt Nam, thường trú làm việc tại Việt Nam, bạn có thể mua, đăng kí ôtô xe máy tại Việt Nam. Thủ tục cần thiết gồm hộ chiếu còn giá trị + giấy giới thiệu của cơ quan Việt Nam quản lí văn phòng /công ty của bạn + giấy tờ mua bán hợp lệ. 

- Để sử dụng môtô, ôtô tại Việt Nam, bạn cần có bằng lái xe do cơ quan quản lí cấp. Nếu bạn có giấy phép lái xe quốc tế, quốc gia (do nước ngoài cấp) và còn giá trị sử dụng thì được đổi giấy phép lái xe Việt Nam với thời hạn như giấy phép lái xe nước ngoài, nhưng không vượt quá thời hạn qui định cho giấy phép lái xe Việt Nam (3 hoặc 5 năm tùy theo hạng giấy phép lái xe). Thủ tục đổi giấy phép lái xe được thực hiện tại Cục đường Bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Công chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương