Kiều bào về VN du lịch và thăm thân được mang bao nhiêu USD và đĩa CD?

Trả lời:

1- Theo Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc mang tiền mặt là ngoại tệ và đồng Việt Nam khi xuất nhập cảnh, thì các cá nhân người Việt Nam và nước ngoài ra vào trên lãnh thổ Việt Nam được phép mang theo tối đa là 7.000 USD (hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và 15 triệu đồng, nếu là tiền Việt Nam. Như vậy, bạn có thể mang theo cả USD cộng với VND khi xuất nhập cảnh chứ không phải là chỉ được mang hoặc USD hoặc VND. Trong mức cho phép, bạn không cần phải khai báo hải quan. Người có tiền không phải đóng thuế.

2- Trong quy định quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, băng đĩa từ, đĩa CD, VCD, DVD là văn hóa phẩm thuộc diện quản lý của Bộ Văn hóa - Thông tin. Trường hợp của bạn, với một số lượng lớn đĩa CD nhạc như vậy, khi nhập cảnh Việt Nam bạn sẽ phải làm thủ tục kiểm tra nội dung với cơ quan Hải quan và Văn hóa và chỉ khi nội dung không có vấn đề gì vi phạm quy định của pháp luật, số CD của bạn mới được làm thủ tục tạm nhập tái xuất (tức là được mang vào khi nhập cảnh nhưng phải đem ra khi xuất cảnh).

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương