Giải đáp về vấn đề tài sản di chuyển của NVNONN khi trở về VN sinh sống

Nguyen Quoc Toan

Trả lời:

Chào bạn Nguyen Quoc Toan,

Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin thông tin:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài làm việc, khi hết thời hạn, được chuyển về nước những tài sản đã mua ở trong nước mang ra nước ngoài để làm việc và những tài sản mua ở nước ngoài phục vụ sinh hoạt cá nhân.  Những tài sản này được coi là tài sản di chuyển. 

- Tài sản di chuyển của đối tượng nêu trên mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc gửi chậm được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Riêng đối với tài sản di chuyển là các mặt hàng: ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, dàn âm thanh đang sử dụng, đối tượng nói trên được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân. Số mang vượt phải nộp thuế theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu.

- Hồ sơ hải quan gồm:

1. Tờ khai hải quan;

2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh doanh và làm việc ở nước ngoài hoặc cho phép trở về Việt Nam;

3. Tờ khai hải quan xuất khẩu và các chứng từ khác chứng minh đã mang hàng ra nước ngoài hoặc hóa đơn mua hàng ở nước ngoài.

- Cơ quan giải quyết: Hải quan các cửa khẩu.

Ban biên tập Tạp chí Quê Hương