Giải đáp thắc mắc về việc xác định trị giá tính thuế của xe ô tô nhập khẩu về VN

Nếu xe tôi mua có giấy chứng nhận do cơ quan VN thường trú tại nước nơi tôi mua xe đó xác nhận giá xe mua như vậy là đúng. Vậy khi nhập khẩu về VN, cơ quan HQ có chấp nhận cho nhập khẩu hay không? Hay HQ vẫn áp đặt theo trị giá do HQ đưa ra?

Trả lời: 

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau:

Trong trường hợp, giá trị hàng hóa nhập khẩu khai báo không hợp lệ, thì Cơ quan Hải quan sẽ áp dụng một số phương pháp sau để xác định trị giá tính thuế của hàng hóa, đó là: phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu; phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt; phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự; phương pháp trị giá khấu trừ; phương pháp trị giá tính toán và phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế (Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu). 

Việc mua bán xe của ông (bà) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tại nước sở tại chỉ là căn cứ để xác định giá trị giao dịch của tài sản, còn giá trị tính thuế của chiếc xe đó, Cơ quan Hải quan vẫn căn cứ vào các phương pháp tính thuế nêu trên tùy theo từng trường hợp cụ thể.    

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội