Kiều bào hồi hương có được mang ô tô về VN?

Trả lời:

1. Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kiều bào hồi hương được mang về Việt Nam một ô tô 04 chỗ ngồi đang sử dụng ở nước ngoài, tay lái bên trái, thời gian sản xuất không quá 05 năm, động cơ dùng xăng không pha chì. Ô tô mang về được coi là tài sản di chuyển không phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, nhưng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. (Theo các Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và Thông tư số  4738 TCHQ-KTTT ngày 27/8/1999 của Tổng Cục Hải quan).

2. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt:

  • Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt = Thuế suất tiêu thụ đặc biệt của hàng hoá x (Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu)

Trường hợp kiều bào hồi hương mang ôtô về VN được miễn thuế nhập khẩu vì vậy giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = giá tính thuế nhập khẩu 

Thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô từ 05 chỗ ngồi trở xuống là 80%.  Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô dưới 05 chỗ ngồi thuộc diện hồi hương = 80% x Giá mua tại cửa khẩu nhập, kể cả phí vận tải, bảo hiểm, theo hợp đồng.   

Xin lưu ý: Căn cứ để tính thuế là giá mua xe tại cửa khẩu nhập của Việt Nam do cơ quan Hải quan xác định. Nếu là xe đã qua sử dụng thì giá xe sẽ được chiết khấu %  trị giá so với xe mới cùng chủng  loại nhập khẩu về Việt Nam.

3. Về thủ tục nhập xe ô tô về Việt Nam đối với kiều bào hồi hương:

Khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô, phải  nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm:

- Vǎn bản đề nghị nhập khẩu, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với đối tượng là Việt kiều được phép hồi hương).

- Quyết định của Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam (bản sao có công chứng).

- Hộ chiếu (bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy đǎng ký ô tô do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, thời gian ít nhất là 6 tháng trước thời điểm về nước (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng).

- Bằng lái ô tô (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng).

- Vận tải đơn (3 bản copy hoặc 1 bản copy, 2 bản sao của bản chính).

Xin lưu ý: Việc gửi hàng về nước được thực hiện trước khi làm thủ tục xuất cảnh nước cư trú, gửi từ chính nước mà chủ hàng cư trú và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành khi nhập khẩu ô tô.

Chúc Bạn thành công!

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương