Việt kiều hồi hương mua và sở hữu nhà đất ở VN như thế nào?

Trả lời: 

Đất đai và nhà ở được qui định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Hiến pháp, Luật đất đai, cũng như nhiều văn bản dưới luật. Chúng tôi không thể giải thích cụ thể các yêu cầu của bạn, chỉ xin lưu ý bạn một số điểm cơ bản sau:

- Ở Việt Nam đất đai là tài sản quốc gia, sở hữu của toàn dân. Nhà nước với tư cách đại diện sở hữu toàn dân quản lí việc sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

- Pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở kèm theo đó là quyền sử dụng đất ở nếu việc mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở  không vi phạm qui định của pháp luật  (VD: có chủ  sở hữu nhà, có giấy tờ sử dụng đất,  không có tranh chấp, không trong qui hoạch, thủ tục mua bán hợp pháp, ...). Không thấy có qui định pháp luật nào chỉ  cho phép người dân được mua một căn nhà hoặc cấm người dân không được mua nhiều căn nhà. Xây dựng nhà phải có giấy phép xây dựng, có mẫu thiết kế, tất nhiên là trong phạm vi đất được phép sử dụng để xây nhà ở. Diện tích nhà to hay nhỏ tuỳ thuộc vào chủ sở hữu và diện tích mặt bằng đất được nhà nước giao quyền sử dụng.     

- Việc xin giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng... cũng như thẩm quyền của các cấp chính quyền được qui định trong  Luật đất đai sửa đổi mới được Quốc  hội  thông qua. (Xin mời bạn tham khảo Luật này tại trang Văn bản Pháp luật của chúng tôi.)

- Đất đai và nhà ở là những vấn đề hết sức phức tạp được qui định rất chặt chẽ về mặt pháp lí. Sau khi hồi hương, bạn sẽ được hưởng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất  mà pháp luật qui định như đối với mọi người trong nước và khi đó bạn sẽ có điều kiện để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề mà bạn quan tâm.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương