Các loại thuế liên quan đến nhà đất

Trả lời:

Tạp chí Quê Hương xin thông tin về các loại thuế liên quan đến nhà, đất theo qui định của Pháp lệnh thuế Nhà đất:

- Thuế đất: Là thuế thu vào các tổ chức và cá nhân có sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình. Thu theo năm, hệ số tính thuế phụ thuộc vị trí đất, loại đường phố, loại đô thị do địa phương qui định.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:  Là thuế đánh vào thu nhập của người có quyền sử dụng đất khi chuyển quyền đó cho người khác. Thuế suất hiện hành là 4% và 2%.

 - Lệ phí trước bạ:  Là khoản thu vào việc chuyển nhượng một số tài sản thuộc diện phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Người nộp là người nhận tài sản (mua, đổi, cho, biếu, tặng, thừa kế...). Thuế suất hiện hành là  1%.

Bạn/người thân của Bạn có thể liên hệ với các cơ quan quản lí nhà đất, cơ quan thuế cấp quận, huyện để được hướng dẫn chi tiết.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương