NVNONN làm việc tại VN có được sở hữu nhà ở?

Trả lời:

Căn cứ Điều 126 Luật Nhà ở số 56/2005/QH 11Điều 65 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Ông được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp thẻ tạm trú có thời hạn đến tháng 10/2008 là đủ một trong các điều kiện để sở hữu một (01) nhà ở riêng lẻ hoặc một (01) căn hộ tại Việt Nam.

Trường hợp Ông là sáng lập viên trong công ty cổ phần và có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì được sở hữu nhà như người Việt Nam ở trong nước.

Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, ngoài các giấy tờ về giao dịch nhà ở, Ông cần nộp đủ các giấy tờ sau:

1. Bản sao hộ chiếu có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận đăng ký công dân.

3. Bản sao thẻ tạm trú còn thời hạn (hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có).

Chúc Ông thành công!

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương