Giải đáp về việc nhập khẩu phương tiện đi lại cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vậy xin hỏi: 1/ Chúng tôi có được miễn thuế nhập khẩu không? Cách tính các loại thuế với xe nhập khẩu này (nếu được miễn nhập khẩu) là thế nào? 2/ Nếu không được miễn thuế nhập khẩu thì cách tính hiện thời như thế nào? 3/ Các loại xe nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu thuộc diện nào? Có thể tham khảo ở đâu?

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tương tự như câu hỏi ngày 30/6/2008, chúng tôi xin trả lời câu hỏi trên đây như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1, mục 1, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đối tượng miễn thuế bao gồm:

-          Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi được phép vào cư trú, làm việc tại Việt Nam theo giấy mời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển ra nước ngoài khi hết thời hạn cư trú, làm việc tại Việt Nam.

-          Hàng hóa là tài sản di chuyển của người nước ngoài mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài. Riêng ô tô, xe máy đang sử dụng của gia đình, cá nhân mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình.

-          Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế.

-          Hàng hóa nhập khẩu của Doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm: Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

Áp dụng các trường hợp hàng hóa được miễn thuế nêu trên với trường hợp bạn nêu, nếu chiếc xe ô tô của vị Giám đốc đáp ứng được một trong số những điều kiện này thì sẽ được miễn thuế. Hồ sơ miễn thuế được quy định cụ thể tại điểm 2, mục I, phần D của Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/06/2007. 

2. Cách tính hiện thời áp dụng đối với ô tô nhập khẩu 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng, được quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BTC ngày 8/05/2008 của Bộ Tài chính về mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu như sau:

  • Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh dưới 1.000cc là 3.500,00 USD/chiếc;
  • Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc là 8.000,00 USD/chiếc;
  • Từ 1.500cc đến 2.000cc là 12.000,00 USD/chiếc;
  • Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc là 17.000,00 USD/chiếc;
  • Từ 2.500cc đến 3.000cc là 18.000,00 USD/chiếc;
  • Trên 3.000cc đến 4.000cc là 20.000,00 USD/chiếc.

3. Để biết thêm chi tiết về các loại xe nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, bạn có thể tham khảo Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội