Hỏi: Tôi là Việt kiều hồi hương có mang về 1 chiếc xe ôtô 5 chỗ ngồi, tôi có phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký xe?

Trả lời:  

Trong các văn bản liên quan đến hồi hương, chúng tôi thấy không có qui định nào cho phép Việt kiều hồi hương được miễn nộp lệ phí trước bạ khi đăng kí xe ôtô mang về nước khi hồi hương. Sau khi hồi hương về sống ổn định ở Việt Nam, theo qui định của pháp luật bạn được hưởng quyền và nghĩa vụ như mọi công dân trong nước, như vậy bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ đăng kí xe ôtô như mọi người dân khác theo các qui định hiện  hành.  

Chúc bạn sức khoẻ, may mắn. 

Ban biên tập Tạp chí Quê Hương