Kết hôn công dân VN đang làm việc tại Mỹ, cần những thủ tục gì?

Trả lời:

Dù đã cắt hộ khẩu ở Việt Nam, và hiện đang sống và làm việc tại Mỹ, nhưng bạn trai của bạn vẫn mang quốc tịch Việt Nam, còn bạn thì vẫn đang sinh sống và làm việc trong nước, vậy theo quy định tại Điều 12 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về thẩm quyền đăng ký kết hôn thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư ngụ của một trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng ký kết hôn. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch có hiệu lực thi hành từ 1/4/2006 đã quy định về thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

- Về thẩm quyền: UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Trong trường hợp cả hai bên nam nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, hoặc học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam nữ.

- Về thủ tục: Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường này nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường khác thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. 

Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân này có thể xác nhận trực tiếp vào tờ khai đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam nữ. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt để ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính giấy chứng nhận kết hôn, bản sao được cấp theo yêu cầu của vợ chồng.

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương