Ca dao tục ngữ về tình thương Ca dao tục ngữ về tình thương

Thương em anh cũng muốn vô

Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Phá Tam Giang ngày nay đã cạn

Truông Nhà Hồ nội tán cấm nghiêm

 

Thương ai ai có giữ lờỉ

Chiếu chăn để đó ngậm ngùi ngóng trông.

Chiếu kia nửa đắp nửa mong

Chăn đơn nửa đắp nửa phòng đợi aị

 

Thương ai bằng nổi thương con

Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng

 

 

Thương ai chẳng nói khi đầu

Để cho thầy mẹ ăn trầu người tạ

 

Thương ai cho bằng thương chồng

Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương

 

Thương ai em đứng em trông

Nhớ ai mỏi mắt bên sông đợi chờ.

 

 

Thương ai mặc áo nâu sòng

Chít khăn mỏ quạ lạnh lùng nắng mưa

 

Thương ai rồi lại nhớ ai

Mặt buồn rời rợi như khoai mới trồng

 

Thương ai ra đứng đầu non

Nhớ ai ra đứng đầu hòn đá bia

 

 

Thương ai thương cả đường đi

Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng

 

Thương ai ví (cho) bằng thương chồng

Vì (Bởi ) chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương

 

Thương ai ví bằng thương con

Thương ai ví bằng gái son nhớ chồng

 

Thương anh đáo để vô hồi

Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương

 

Thương anh bụng sát tận da

Anh thì không biết tưởng rằng (là) đói cơm

 

Thương anh cắp nón xuống đò

Sông sâu sào vắn khôn dò tới nơi

Bây giờ kẻ ngậm người ngùi

Kẻ buồn sông nước, người phai má hồng.

 

Thương anh cốt rã xương mòn

Thương anh đến thác cũng còn thương anh

 

Thương anh chẳng biết để đâu

Để vào khúc gỗ hai đầu sơn son

 

Thương anh chẳng biết mần răng

Cứ lơ lơ lửng lửng như sao băng giữa trời

 

Thương anh dầu dải nắng mưa

Hết khơi ruộng thấp, cày bừa ruộng cao

 

Thương anh da diết diết da

Áo em hai vạt trải ra anh nằm