Giải đáp một số thắc mắc về thủ tục hồi hương

1. Tôi có thể xin Đơn xin hồi hương ở đâu?

2. Giấy tờ chứng minh có khả năng bảo đảm cuộc sống sau khi hồi hương (của người xin hồi hương hoặc của thân nhân bảo lãnh), cụ thể là những loại giấy tờ gì?

3. Mất khoảng bao lâu để tôi có thể chính thức trở về VN (theo diện bảo lãnh vợ chồng, vợ chưa cưới và diện họ hàng chú bác…)?

Trả lời: 

Căn cứ Quyết định 875/TTg của Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN ngày 21/11/1996 về việc giải quyết cho công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam và Thông tư Liên tịch của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875 ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về thủ tục hồi hương, chúng tôi xin trả lời Bạn như sau: 

1. Đơn xin hồi hương:

Bạn có thể lấy mẫu Đơn xin hồi hương tại Thông tư Liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hoặc trang web của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam: http://www.vnimm.gov.vn , Mục Biểu mẫu đối với người nước ngoài XNC.

Bạn cũng có thể lấy mẫu Đơn này tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại, nơi Bạn thực hiện thủ tục hồi hương; hoặc tải từ website của Bộ Ngoại giao Việt Nam: http://www.mofa.gov.vn/vi/ct_lanhsu/nr040819100910/ns041224085031

2. Việc chứng minh Bạn có khả năng bảo đảm cuộc sống sau khi hồi hương, được hiểu như sau:

  • Đảm bảo có nơi ở hợp pháp: người xin hồi hương phải có bằng chứng và ghi rõ trong đơn xin hồi hương về khả năng tài chính để mua nhà ở sau khi hồi hương, hoặc được thân nhân (người bảo lãnh) ghi rõ trong giấy bảo lãnh về việc đảm bảo chỗ ở sau khi hồi hương.
  • Có khả năng duy trì cuộc sống sau khi hồi hương: người xin hồi hương phải có bằng chứng và ghi rõ trong đơn xin hồi hương về nguồn sống hoặc dự định về việc tìm kiếm việc làm sau khi hồi hương hoặc được thân nhân (người bảo lãnh) ghi rõ trong giấy bảo lãnh về việc đảm bảo cung cấp tài chính, nuôi dưỡng sau khi hồi hương. 

3. Thời gian xem xét để giải quyết việc hồi hương của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam (theo diện bảo lãnh có quan hệ vợ, chồng; cha, mẹ, con; ông bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột; cô, bác, chú, dì ruột nội, ngoại):  

  • Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thông báo bằng văn bản cho người xin hồi hương biết kết quả giải quyết hồ sơ xin hồi hương trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Đối với trường hợp được chấp thuận hồi hương, thì tại văn bản thông báo của cơ quan đại diện ghi rõ thời hạn người được phép hồi hương phải đến nhận Giấy thông hành hồi hương (trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cơ quan đại diện có văn bản thông báo).
     
  • Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an sẽ thông báo kết quả giải quyết hồ sơ xin hồi hương cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (qua Fax), Bộ Ngoại giao, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin hồi hương tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Với trường hợp nộp hồ sơ ở trong nước, các cơ quan nói trên sẽ thông báo cho thân nhân (người bảo lãnh) hoặc thông báo cho người hồi hương. Riêng đối với trường hợp phải làm lại thủ tục do văn bản thông báo được phép hồi hương hoặc Giấy thông hành hồi hương hết thời hạn chưa quá 24 tháng, thì việc thông báo kết quả giải quyết hồ sơ xin hồi hương được thực hiện trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo mẫu HH4 (được ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ngày 28/11/2005 hoặc trang web của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam: http://www.vnimm.gov.vn , Mục Biểu mẫu đối với công dân Việt Nam XNC) kèm theo 02 ảnh mới chụp.

Bạn nên liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở Hoa Kỳ để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội