Ca dao tục ngữ về trang phục (phần 1)

Đàn ông mặc áo đuôi lươn
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh

Ớ này cô mặc áo nâu
Đầu đội nón lá đi đâu vội vàng

Áo rách quần manh 

Áo rách thì giữ lấy tràng
Đủ đóng đủ góp với làng thì thôi

 

Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em, em vẫn nhớ đời
Quên em, em mới ra người kiếp xưa 

Áo vắt vai anh đi thăm ruộng
Anh cũng có vợ rồi chẳng chuộng bậu đâu 

Áo vá quàng đâm hàng (viền hàng) chỉ đỏ
Giận sự đời, vợ nhỏ thương hơn

 

Áo xông hương của chàng vắt mắc
Đêm em nằm em đắp lấy hơi
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
Gửi cho chàng mạng cho người đàng xa
Vì mây cho núi nên xa
Mây cao mù tịt, núi nhòa xanh xanh

 

Áo đơm năm nút con rồng
Ở xa con phụng, lại gần con quy 

Áo đơm năm nút viền tà
Ai đơm cho bậu hay là bậu đơm ?

Áo đơn lồng áo kép

Áo đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên bậu thắm (đậm) cho tình anh thương (sâu)

Áo đen chẳng lẽ đen hoài
Nắng mưa cũng trổ, cũng phai sắc màu…

Áo đen năm nút viền bâu
Bậu về xứ bậu, biết đâu mà tìm 

Áo đen năm nút viền bâu
Anh về thăm mẹ bao lâu lại về

Áo đen tra nút cũng đen
Hò với người lạ, người quen khó hò