Ca dao tục ngữ về trang phục (phần 3)

Áo dài năm nút hở bâu
Để coi người nghĩa làm dâu thế nào

Áo gấm mặc đêm 

Áo gấm về làng

Áo năng may, năng mới
Người năng tới, năng thân

Áo nâu ai mặc nên xinh
Cho duyên em lịch, cho tình anh say

Áo ngắn giũ chẳng nên dài

Áo rũ tay xuôi

Khố rách áo ôm

Áo rách khéo vá hơn áo lành vụng may

 

Bậu đừng nhỏng nhảnh quần lãnh áo lương
Vải bô bậu mặc cho thường thì thôi

Bà ba cổ giữa bên trong
Ngoài thì áo cặp khăn hồng dù tay

Cưới em đúc một cây kiềng
Áo thuỷ ba dợn sóng hỏi vợ hiền chịu không

Cơm ba bát áo ba manh

Chiều chiều xách chén mua tương
Thấy anh trong trướng cắn bút ngó ra
Em về mua lụa mười ba
Cắt áo cổ giữa và tra nút vàng

Con chim xanh đứng bóng thở dài
Thương anh áo cộc vá vai hai lần.

Hỡi người áo vá quàng xanh
Lại đây anh hỏi có đành hay không?

Không thương dù có đeo vàng
Bằng thương chiếc áo vá quàng cũng thương

Nghĩa nhân nào phải nợ nần
Anh đừng cởi áo ở trần khó coi!

 

Nón em đang đội trên đầu
Anh mà giật mất dạ sầu em thay
Lấy gì mà đội hôm nay
Anh mua nón khác, nón này em xin
Nón em chả đáng đồng tiền
Chưa kết được bạn chưa yên cửa nhà
Nón em mua ở tỉnh xa
Mua ở Hà Nội quan ba mươi đồng
Trở về gặp khách má hồng
Sao anh ăn ở ra lòng thờ ơ
Mua nón, em phải mua tua
Nón này thày mẹ em mua rành rành
Nhẽ đâu em để cho anh
Về nhà mẹ mắng, em đành bảo sao.

Tơ lụa gấm nhiễu không màng
Thương cô áo chẹt vá quàng nửa vai

Thương ai mặc áo nâu sòng
Chít khăn mỏ quạ lạnh lùng nắng mưa

Xăm xăm trong Thủ đi ra
Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh