Việt kiều muốn xin về Việt Nam sống lâu dài với gia đình hiện còn ở Việt Nam phải làm thủ tục gì?

Trả lời: 

Người Việt Nam ở nước ngoài được phép về Việt Nam thăm thân, khi hết hạn visa, quí vị có thể xin gia hạn visa và lưu trú để tiếp tục ở lại Việt Nam thăm thân nhân. Tuy nhiên đây không phải là cách để được về sống lâu dài ở Việt Nam.

Nếu muốn về Việt Nam sống lâu dài để dưỡng già, quí vị cần làm thủ tục hồi hương. Thông tin về thủ tục hồi hương và các vấn đề liên quan được đăng tải trong mục Hỏi - Đáp của tạp chí chúng tôi tại địa chỉ: http://quehuongonline.vn

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương