Về việc khai báo đăng ký thường trú hay tạm trú trong thời gian lưu trú ở VN

Martin Trinh

Trả lời:

Đối với trường hợp của Bạn, khi về Việt Nam phải thực hiện thủ tục khai báo tạm trú. Bạn phải đăng ký địa chỉ cư trú khi làm thủ tục này (Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, Xuất cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

Thủ tục đăng ký tạm trú được thực hiện như sau:

Hồ sơ gồm:

  1. Bản khai nhân khẩu;
  2. Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú hợp pháp;
  3. Chứng minh thư Nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị.

Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.

Thủ tục: Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú nêu trên tại Công an xã, phường, thị trấn, nơi có chỗ ở tạm trú. Khi cấp thẻ tạm trú cho công dân, cán bộ trả kết quả sẽ thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định (Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 của Bộ Công an ngày 01/07/2007 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Cư trú).

Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội