Người VN ở nước ngoài có được miễn thị thực không?

Trả lời: 

Về vấn đề Bạn hỏi, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin như sau:

1. Vừa qua, xuất phát từ tình hình quan hệ hai nước và nhằm tạo thuận lợi, khuyến khích các hoạt động đầu tư, thương mại của nước ngoài, thu hút khách du lịch vào thăm Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã kí các thoả thuận miễn thị thực cho công dân của nhau với Chính phủ Indonesia và Singapore và tuyên bố miễn thị thực cho công dân Nhật từ 1/1/2004.  Trước đó Việt Nam cũng đã kí các hiệp định thoả thuận về miễn thị thực với 37 nước và Ban thư kí ASEAN, tuy nhiên với mỗi nước khác nhau; đối tượng được miễn, loại hộ chiếu, thời hạn lưu trú miễn visa ... có khác nhau.

2. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nếu:

- có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị đương nhiên không cần thị thực khi nhập cảnh Việt Nam theo qui định tại Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- mang hộ chiếu của nước có thoả thuận miễn thị thực với Việt Nam và là đối tượng được miễn thị thực theo thoả thuận giữa hai nước, thì khi nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực.

- mang hộ chiếu của nước chưa có thoả thuận miễn thị thực với Việt Nam, đương nhiên phải xin thị thực nhập cảnh Việt Nam.  Đây không phải là chỉ là qui định của pháp luật Việt Nam mà còn liên quan đến quan hệ hai nước cũng như các qui định của luật pháp quốc tế...

3. Nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, vẫn mang quốc tịch Việt Nam, Bạn hãy liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam ở nơi Bạn sinh sống để làm thủ tục đăng kí công dân. Nếu được xác nhận là công dân Việt Nam, không vi phạm các qui định trong Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bạn có thể sẽ được cấp hộ chiếu Việt Nam.

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương