Về việc thu lệ phí thị thực cấp cho trẻ em

Trả lời:

Nhiều Bạn đọc có thư hỏi Ban Biên tập về quy định cấp thị thực và thu lệ phí thị thực cấp cho trẻ em. Sau khi làm việc với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, tạp chí Quê Hương xin trả lời:

Cục Lãnh sự đã trao đổi, thống nhất với Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an và hướng dẫn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giải quyết một số vấn đề liên quan đến mục "Trẻ em đi cùng" ghi trong thị thực và đơn xin cấp thị thực như sau:

- Thị thực Việt Nam được cấp trực tiếp vào hộ chiếu của từng người. Mục "Trẻ em đi cùng" trong thị thực chỉ áp dụng đối với trẻ em có dán ảnh đi cùng hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người đỡ đầu.

- Mục "Trẻ em đi cùng" trong mẫu đơn xin cấp thị thực áp dụng đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Nếu đi cùng chuyến với cha, mẹ hoặc người đỡ đầu thì không phải khai đơn riêng và không phải làm thủ tục xin xét duyệt nhân sự. Nếu trẻ em có hộ chiếu riêng thì phải cấp thị thực vào hộ chiếu của trẻ em và thu lệ phí theo quy định.

- Việc thu lệ phí là thủ tục hành chính bắt buộc áp dụng đối với tất cả những người được cấp thị thực, ở trong nước cũng như ở ngoài nước, trừ công dân những nước có thoả thuận riêng với Việt Nam về việc miễn thu những loại lệ phí này.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương