Người có hai hộ chiếu Việt Nam và nước ngoài khi xuất, nhập cảnh có cần xin thị thực không?

Hỏi:
 
Tôi là người Việt Nam (VN) định cư tại Pháp, đã có quốc tịch Pháp, và vì Pháp không yêu cầu phải từ bỏ quốc tịch VN gốc của mình, nên tôi vẫn còn quốc tịch VN, có hai quốc tịch, tức là có hai hộ chiếu, VN và Pháp.

Như thế về nguyên tắc tôi có thể vào nước Pháp và VN mà không phải xin thị thực? Như thế có đúng không? Và nếu tôi đang thường trú ở Pháp thì khi ra khỏi biên giới Pháp tôi sẽ trình hộ chiếu Pháp, và khi tới VN tôi sẽ trình hộ chiếu Việt Nam với cơ quan Xuất nhập cảnh ở biên giới VN, có đúng không?

Vậy ở VN, cơ quan Xuất nhập cảnh mình không thấy có dấu xuất của Pháp (hoặc nước khác trước khi đến VN) thì mình phải trình hộ chiếu Pháp phải không (để giải thích lý do tại sao lại không có dấu xuất)? Hoặc phải làm thế nào cho thuận tiện nhất xin được quý báo chỉ dẫn giúp.
 
Trả lời:
 
Theo chúng tôi hiểu, Bạn có cả hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Pháp. Theo các qui định hiện nay, về nguyên tắc, khi nhập xuất cảnh VN, Bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai hộ chiếu:    
 
- Nếu Bạn có hộ chiếu VN hợp pháp và còn giá trị, Bạn có thể sử dụng hộ chiếu này nhập xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam mà không cần xin visa Việt Nam.

Tuy nhiên với hộ chiếu VN, Bạn không thể nhập xuất cảnh Pháp mà không cần visa của Pháp. Nếu Bạn xuất cảnh Pháp bằng hộ chiếu Pháp thì khi nhập cảnh Việt Nam Bạn có thể xuất trình thêm hộ chiếu của Pháp để chứng minh Bạn từ Pháp về Việt Nam. Tất nhiên khi Bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì Bạn sẽ phải xuất cảnh cũng bằng hộ chiếu này.
 
- Nếu Bạn sử dụng hộ chiếu của Pháp để nhập xuất cảnh Việt Nam,  Bạn bắt buộc phải có visa nhập xuất cảnh của Việt Nam.
 
Xin thông tin để Bạn rõ.

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương