Giải đáp về việc xin giấy chứng nhận là người Việt Nam

Xuong Nguyen (Hoa Kỳ)

Trả lời:

Kính chào ông Xuong Nguyen,

Về vấn đề ông bà hỏi, chúng tôi xin thông tin:

- Theo qui định của pháp luật, chỉ có những giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam dân chủ Cộng hoà hoặc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp như giấy khai sinh, kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch của cha mẹ, chứng minh thư, hộ chiếu các loại, Sắc lệnh, quyết định cho nhập quốc tịch hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam, giấy xác nhận đăng kí công dân do cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp, số hộ khẩu hoặc thẻ cử tri mới nhất được coi là những giấy tờ chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam.

- Những giấy tờ liên quan đến quốc tịch, hộ tịch,... do các  chính quyền cũ cấp chỉ có giá trị tham khảo để xác định người có quốc tịch Việt Nam và nhân thân của họ.

- Trường hợp của ông bà không có một trong các các giấy tờ trên, ông bà có thể liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ để được hướng dẫn làm các  thủ tục cần thiết xin xác minh có quốc tịch Việt Nam như khai lí lịch (theo mẫu) kèm bản chụp tất cả những giấy tờ do chính quyền cũ cấp mà ông bà có được. Sau khi xác minh ông bà là người có quốc tịch Việt  Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam để ông bà có thể hoàn chỉnh hồ sơ xin hồi hương.

Chúc ông bà sức khoẻ và nhiều may mắn.

Ban biên tập tạp chí Quê Hương