Vấn đề tài sản di chuyển đối với người hồi hương

Trả lời:

1. Tài sản người hồi hương được mang về nước gồm:

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, hàng hoá là tài sản di chuyển, đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi hồi hương về nước mang theo thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, được miễn thuế nhập khẩu. Cụ thể:

- Đối với số tiền thuộc tài sản, thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi hồi hương về Việt Nam không hạn chế số lượng, không phải chịu khoản thuế nào.

- Đối với hàng hoá tiêu dùng như ô tô, xe máy, máy thu vô tuyến truyền hình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, dàn âm thanh đang sử dụng được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình (hoặc cá nhân) người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang về nước khi được phép về định cư tại Việt Nam.

- Theo quy định hiện hành của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì hàng hoá là tài sản di chuyển của cá nhân và gia đình người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang về khi hồi hương không thuộc đối tượng xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiện nay, những mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là thuốc lá, rượu, bia, ô tô, xăng dầu.

2. Hồ sơ xin miễn thuế nhập khẩu gồm:

- Tờ khai Hải quan

- Quyết định cho phép hồi hương tại Việt Nam.

- Bản kê chi tiết tài sản.

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản.

3. Về lương hưu và bảo hiểm y tế:

Sau khi hồi hương và sống ở Việt Nam, những người hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế của nước ngoài có thể nhận tiền hưu trí từ nước ngoài chuyển về.