Người VN ở Đức bị bắt buộc phải về nước theo Hiệp định có được tính vào trường hợp hồi hương hay không?

Trả lời: 

Theo Điều 3 khoản 3 Nghị định thư thực hiện Hiệp định kí ngày 21/7/1995 giữa Việt Nam và Đức về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, người bị đưa trở về được tạo thuận lợi trong việc mang theo tiền mặt và tài sản cá nhân.  

Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, chỉ có đối tượng hồi hương theo Quyết định 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ  mới được  phép mang 01 xe ôtô không bị đánh thuế nhập khẩu, nhưng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.      

Người Việt Nam ở Đức bị đưa trở về Việt Nam theo Hiệp định kí kết giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức không phải là diện hồi hương theo Quyết định 875/TTG ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy không được phép mang xe ôtô về Việt Nam.   

Để có thông tin chi tiết mời Bạn tham khảo thêm các qui định trong Quyết định 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ  tại chuyên mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT tại địa chỉ trang nhà: http://quehuongonline.vn