Tôi muốn về Việt Nam khoảng 2-3 năm để làm việc thiện nguyện, có được không?


* Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/06/2014 (Luật Quốc tịch) thì:“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam”.

Như vậy, hiện nay bạn đang làm thủ tục đăng ký xin xác định quốc tịch Việt Nam, nghĩa là bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam. Theo khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch thì “Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam”. Căn cứ theo quy định trên, sau khi bạn đăng ký xin xác định quốc tịch Việt Nam xong, bạn sẽ được xác định là người có quốc tịch Việt Nam. Do đó, vấn đề về nhập cảnh vào Việt Nam hoặc xuất cảnh khỏi Việt Nam của bạn sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP về (Nghị định số 136). Cụ thể như sau:

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 136 quy định rằng công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia (Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông) được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Đồng thời, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136 cũng quy định: “Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực”.  Như vậy, khi bạn là công dân Việt Nam bạn chỉ cần mang hộ chiếu quốc gia (đối với trường hợp của bạn là hộ chiếu phổ thông) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì sẽ được xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam và không cần xin cấp thị thực.

Về thủ tục để được cấp hộ chiếu phổ thông đối với trường hợp của bạn là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài được quy định tại Điều 16 Nghị định số 136 như sau: Bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định;

- Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao giấy khai sinh nếu người đề nghị cấp hộ chiếu dưới 14 tuổi.

Trường hợp cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con dưới 9 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của mình.

Sau khi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhận hồ sơ thì cơ quan này sẽ trả kết quả cho bạn trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Như vậy, sau khi bạn có đủ các điều kiện để nhập cảnh về Việt Nam và xuất cảnh khỏi Việt Nam nêu trên thì việc bạn muốn nhập cảnh về Việt Nam để làm thiện nguyện 2-3 năm và việc qua lại Hoa Kỳ hàng năm (nếu bạn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ) là việc bạn hoàn toàn có thể thực hiện được.

Công ty Luật TNHH Lương-Huyền Trần 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội