Muốn đưa xe máy từ nước ngoài về VN, làm thế nào?

* Trả lời:

Xe máy hai bánh bao gồm xe gắn máy hai bánh có dung tích xilanh dưới 50 cm3 (sau đây gọi là “xe gắn máy”), xe môtô hai bánh có dung tích xilanh từ 50 cm3 trở lên (sau đây gọi là “xe mô tô”).

(Theo định nghĩa tại Điểm 1.1, Mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại (“Thông tư 16/2008/TT-BTC”) và  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14 : 2011/BGTVT)

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi giả định rằng bạn dự định mang xe máy hai bánh về Việt Nam, đồng thời trả lời câu hỏi theo các trường hợp sau:

1. Trường hợp bạn là công dân việt Nam và hiện sinh sống ở Việt Nam (không phải là Việt kiều hồi hương):

Theo Mục 7 II Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động  đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Do đó, nếu chiếc xe máy mà bạn mua ở Thái Lan là xe đã qua sử dụng thì bạn không được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Nói cách khác, bạn chỉ được mang xe máy mới 100% về Việt Nam.

1.1. Thủ tục cần làm: Thủ tục nhập khẩu xe tại Chi cục Hải quan cửa khẩu

Theo quy định tại Thông tư 16/2008/TT-BTC, hồ sơ gồm có:

(i)            Tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính;

(ii)            Vận tải đơn: 02 bản copy;

(iii)          Văn bản đề nghị nhập khẩu xe; và những giấy tờ khác (nếu có) liên quan đến xe nhập khẩu hoặc liên quan đến quyền sở hữu xe: 01 bản chính.

1.2 Thuế:

Các loại thuế bạn phải nộp khi nhập khẩu xe máy về Việt Nam là: Thuế nhập khẩu, thuế thiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

2. Trường hợp bạn là công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (Việt kiều hồi hương)

2.1 Nhập khẩu xe máy mới 100%: tương tự như trường hợp 1 ở trên, bạn phải thực hiện thủ tục và đóng các loại thuế nêu tại Mục 1.

2.2. Nhập khẩu xe máy đã qua sử dụng: Như đã nêu ở trên, xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo Điều 4 Thông tư 20/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (“Thông tư 20/2014/TT- BTC”), trường hợp này, bạn được mang xe mô tô đã qua sử dụng về Việt Nam theo chế độ tài sản di chuyển khi chiếc mô tô đáp ứng các điều kiện được đặt ra.

Bạn vui lòng tham khảo thêm phần trả lời tại Mục 2 theo đường link sau:

http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Hoi-Dap/Xuat-nhap-khau/2014/06/53CE7944/

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội