Chúng tôi muốn đưa con sang Mỹ, cần làm thủ tục gì?

* Trả lời:

Để con bạn có thể sang Mỹ cùng chồng bạn thì phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

v  Thứ nhất, con bạn phải có giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2007/NĐ-CP), công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam không cần thị thực. Cũng theo khoản 1, Điều 4 của Nghị định này, hộ chiếu phổ thông được coi là một trong những giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh.

Như vậy, nếu con bạn chưa có hộ chiếu Việt Nam theo như quy định trên thì bạn phải làm thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho con mình. Thủ tục xin cấp hộ chiếu, được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP.

Giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp riêng cho từng công dân. Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi và không được gia hạn. Trẻ em dưới 14 tuổi có thể được cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó (Điều 5, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP). Tuy nhiên, theo như bạn trình bày, chúng tôi hiểu rằng con bạn sẽ sang Mỹ cùng chồng bạn mà không có bạn đi cùng, vì vậy bạn nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp riêng hộ chiếu cho con bạn.

Bạn có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú; hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện; hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu:

·         Đối với trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ, hồ sơ gồm:

ü  Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của trẻ em đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai của mình;

ü  Bản sao giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi (trong trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em);

ü  Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu.

·         Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ gồm:

ü  Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định, có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã nơi đăng ký thường trú;

ü  Bản chụp giấy chứng minh nhân dân còn giá trị.

Đối với trường hợp của con bạn, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả kết quả trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (Theo khoản 5 Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP).

v  Thứ hai, con bạn phải có giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của Mỹ:

Theo như chúng tôi được biết, con bạn có quốc tịch Mỹ và đương nhiên là công dân Mỹ. Do đó, khi nhập cảnh vào Mỹ con bạn chỉ cần hộ chiếu của Mỹ. Để biết thêm chi tiết về thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc vào trang thông tin điện tử của Đại sứ quán: http://vietnam.usembassy.gov/ để tham khảo.

Công ty Luật TNHH Lương-Huyền Trần 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội