Giải đáp thắc mắc về các mặt hàng thuốc mang theo khi nhập cảnh

* Trả lời:

1.  Quyền mang theo 10 lọ thuốc bổ xương khớp và 10 vỉ thuốc giảm đau lưng thông thường về Việt Nam:

Theo quy định tại Mục 5 Phụ lục Định mức miễn thuế của người nhập cảnh ban hành kèm theo Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng được nhập khẩu miễn thuế (“Nghị định 66/2002”) [có hiệu lực đến hết ngày 14/3/2015], định mức miễn thuế đối với các mặt hàng thuốc mang theo khi nhập cảnh là không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng Việt Nam, nếu vượt quá định mức này thì phải đóng thuế theo pháp luật về thuế cho phần vượt quá định mức, nếu số tiền đóng thuế dưới 50.000 đồng thì không phải đóng thuế (Khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 66/2002). Ngoài ra, pháp luật cũng không có quy định hạn chế về số lượng thuốc bổ hoặc các loại thuốc chữa bệnh thông thường được phép mang về Việt Nam.

Do đó, bạn được phép mang các sản phẩm thuốc nêu trên về Việt Nam và chỉ phải đóng thuế cho phần vượt định mức 5 triệu đồng tính trên tổng giá trị của các sản phẩm thuốc. 

2.  Các loại thuế phải nộp trên phần vượt quá định mức 5 triệu đồng:

2.1   Thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005, đã sửa đổi bổ sung năm 2014: Thuế nhập khẩu bạn phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x Thuế suất nhập khẩu

Về thuế suất nhập khẩu, theo quy định, mức thuế suất nhập khẩu gồm có 3 mức:

-          Thuế suất ưu đãi: áp dụng cho hàng nhập khẩu từ quốc gia thực hiện chế độ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

-          Thuế suất ưu đãi đặc biệt: áp dụng cho hàng nhập khẩu từ quốc gia thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam; và

-          Thuế suất thông thường: áp dụng cho hàng nhập khẩu từ quốc gia không thuộc hai trường hợp nêu trên.

Vì bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin về xuất xứ của thuốc và loại thuốc cụ thể nên để biết mức thuế suất cụ thể được áp dụng bạn cần tham khảo Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam. Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, bạn xem tại Chương 30 Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

2.2   Thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng bạn phải nộp = (Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với thuốc phòng bệnh, chữa bệnh là 5%

(Điều 6, Điều 7, và Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008, đã sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Chúc bạn thành công!

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà N
ội