Xử lý 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy tham nhũng

Báo cáo cho thấy, 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; trong đó 3 người bị xử lý hình sự; 5 người bị cách chức và 40 người bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách. Đã chuyển đổi vị trí công tác đối với trên 27,4 nghìn cán bộ, công chức, viên chức. Tổng kết kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 với tỷ lệ kê khai đạt 99,2% (944.425/952.178 người phải kê khai), tăng 0,7% so với năm 2012; công khai 914.250 bản kê khai, bằng 96,8% số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012.

Các cấp, ngành đã tổ chức 62,7 nghìn lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho gần 3,9 triệu người; phát hành gần 114 nghìn cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; duy trì thường xuyên việc tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

Ngành Thanh tra đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, nhất là những lĩnh vực liên quan đến ngân sách Nhà nước, tài sản công. Đến nay, đã triển khai trên 5.500 cuộc thanh tra hành chính, trên 132 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 28 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 13 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 873 tập thể và trên 1.500 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 34 vụ việc.

Thảo Nguyên