Quyền tài sản ở VN khi người sở hữu đi định cư ở nước ngoài

* Trả lời:

1. Về xoá đăng ký thường trú trong trường hợp ra nước ngoài để định cư:

Điều 22 Luật cư trú năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định trường hợp công dân ra nước ngoài để định cư cần thực hiện thủ tục xóa đăng ký thưởng trú.

Như vậy, trong trường hợp bạn ra nước ngoài để định cư lâu dài, bạn cần thực hiện thủ tục xoá đăng ký thường trú tại cơ quan quản lý nhân khẩu ở địa phương.

Hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu; giấy tờ phản ánh việc ra nước ngoài để định cư. Bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan Công an cấp quận, huyện.

Theo Thông tư số 80/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 15/12/2011 quy định về quy trình đăng ký cư trú, trong thời gian khoảng 05 ngày làm việc bạn sẽ nhận được kết quả xóa đăng ký thường trú.

2. Vấn đề định đoạt tài sản trước khi xuất cảnh:

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định nào về việc công dân Việt bị chấm dứt các quyền đối với tài sản của mình khi xuất cảnh. Do đó, trong trường hợp bạn xuất cảnh để chữa bệnh một thời gian hoặc ra nước ngoài định cư thì quyền tài sản của bạn đối với đất ở, nhà ở sẽ không bị ảnh hưởng, cũng như bạn không bắt buộc phải chuyển nhượng hay tặng nhà ở cho người khác trước khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với tài sản là nhà đất hoặc tài sản theo quy định phải đăng ký quyền sở hữu, như xe cộ,… để bảo toàn tài sản của mình thì người xuất cảnh nên làm thủ tục ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân ở trong nước đủ điều kiện thực hiện việc ủy quyền. Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2006 bạn có thể ủy quyền cho người thân khác ở Việt Nam quản lý, trông coi nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn trong thời gian bạn không có mặt tại Việt Nam. Về thủ tục ủy quyền quản lý nhà được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 (từ điều 585 đến 594).

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội