Giải đáp về vấn đề song tịch của trẻ em

* Trả lời:

1. Về việc cấp hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Ba Lan:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì điều kiện để được cấp hộ chiếu Việt Nam là người xin cấp phải là công dân Việt Nam. Do đó con của bạn chỉ được cấp hộ chiếu Việt Nam khi đã có quốc tịch Việt Nam. Giấy tờ chứng minh con bạn có quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này là: Giấy khai sinh của trẻ, trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của bạn. (Điều 11 Luật quốc tịch Việt Nam).

Tương tự, theo quy định của pháp luật Ba Lan, hộ chiếu Ba Lan chỉ được cấp cho người có quốc tịch Ba Lan (công dân của nước Ba Lan).

Do đó, việc con bạn có được cấp hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Ba Lan hay không sẽ phụ thuộc vào việc tại thời điểm xin cấp hộ chiếu con của bạn có quốc tịch Việt Nam và Ba Lan hay không.

2. Xác định quốc tịch cho con

Về việc xác định quốc tịch của trẻ em khi sinh ra:

-          Theo quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2010: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con” (Điều 16 Luật quốc tịch Việt Nam 2010).

-          Còn theo quy định của Luật quốc tịch Ba Lan 2009, trẻ em đương nhiên có quốc tịch Ba Lan khi có ít nhất một người là cha hoặc mẹ là công dân Ba Lan. (Điều 14 Luật quốc tịch Ba Lan 2009).

Theo đó, cả pháp luật Việt Nam và Ba Lan đều cho phép con của bạn được mang quốc tịch của nước mà cha hoặc mẹ là công dân (Ba Lan và Việt Nam).

3. Quy định của pháp luật Ba Lan và Việt Nam về vấn đề song tịch của trẻ em

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Việt Nam chỉ cho phép công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài thuộc trường hợp:

  • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
  • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Điều 4, khoản 2 Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam 2010).

Còn theo pháp luật của Ba Lan thì trường hợp trẻ em nước ngoài (Việt Nam) muốn nhập tịch Ba Lan thì cha mẹ phải nộp đơn nhập tịch cho con, trong đó, đơn phải cung cấp đầy đủ các bằng chứng về sự đáng tin cậy để trẻ có quốc tịch Ba Lan, thông tin về khả năng, thu nhập, nói tiếng Ba Lan, thông tin về quốc tịch của quốc gia khác. Và việc được chấp thuận nhập quốc tịch Ba Lan nhưng vẫn giữ quốc tịch nước ngoài sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước Ba Lan. (Điều 18, 19, 20 Luật quốc tịch Ba Lan 2009).

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội