Tôi cần phải làm gì để được quay lại quốc tịch Việt Nam?

Xin hỏi:

 1. Nay tôi muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch Đài Loan có được không? Nếu được tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?
 2. Tôi được quyền sở hữu 1 căn nhà do thừa kế từ mẹ tôi, vậy tôi có quyền bán hoặc chuyển nhượng lại cho con tôi không? (Hiện cháu ở Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam).

* Trả lời:

1. Trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Đài Loan

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 và Khoản 1 Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/06/2014), bạn thuộc trường hợp đã mất quốc tịch Việt Nam do đã được thôi quốc tịch Việt Nam.  

Để có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Xin hồi hương về Việt Nam;
 • Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
 • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

(Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008:

Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Vì vậy, do bạn là con đẻ của công dân Việt Nam nên bạn được trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn được giữ quốc tịch Đài Loan.

2. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và khoản 1 Điều 10 Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, để có thể nhập lại quốc tịch, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
 • Bản khai lý lịch;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam hoặc Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài.
 • Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam (bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây);
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam: bạn phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ mẹ con. (điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 78/2009/NĐ-CP)

3. Chuyển nhượng căn nhà là tài sản thừa kế tại Việt Nam

Do bạn được coi là người nước ngoài (trong thời gian bạn chưa được trở lại quốc tịch Việt Nam) hoặc là người Việt Nam định cư tại nước ngoài (khi bạn được trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng sinh sống tại Đài Loan) nên căn cứ theo quy định tại Điều 186 Luật Đất đai Việt Nam 2013, bạn được hưởng căn nhà là phần di sản do mẹ bạn để lại và được quyền chuyển nhượng (bán) hoặc được tặng, cho căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất đó cho con bạn. Để biết thêm các quyền của mình đối với căn nhà do mẹ bạn để lại, bạn cần tham khảo thêm quy định tại Điều 186 Luật Đất đai Việt Nam 2013.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội