Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại BHXH TP Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Uông Chu Lưu cho rằng BHXH và bảo hiểm y tế là một trong những chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và được sự quan tâm lớn của toàn xã hội. Trong thời gian qua, ngành BHXH của TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo địa phương trong công tác PCTN, kịp thời ban hành các văn bản, quy chế triển khai toàn diện trong công tác này. TP đã chú trọng tới các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và coi đây là công tác trọng tâm trong thực hiện PCTN. TP đã thực hiện tốt việc công khai minh bạch các khoản thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế; cơ chế hành chính một cửa và xây dựng quy trình hoạt động chung hạn chế sơ hở, sai sót dẫn đến tham nhũng trong cán bộ của ngành.

Ông Uông Chu Lưu cũng cho rằng, BHXH TP đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động. Tuy nhiên, ngành Bảo hiểm TP vẫn chưa có kho dữ liệu chung có sự kết nối với hệ thống BHXH của các tỉnh/thành và BHXH Việt Nam để tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý. Qua công tác kiểm tra, từ đầu năm 2013 đến nay chưa phát hiện trường hợp tham nhũng trong ngành nhưng không vì thế mà chủ quan.
Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu ngành BHXH TP cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phát hiện sai phạm, tăng cường kiểm tra, thanh tra các hiện tượng tiêu cực trong thu chi bảo hiểm y tế, BHXH. Đồng thời, trong cải cách thủ tục hành chính bên cạnh việc giảm bớt các thủ tục để tạo thuận lợi cho dân thì cần phải đảm bảo yêu cầu chặt chẽ việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BHXH.

Theo BHXH TP, từ đầu năm 2013 đến nay toàn hệ thống BHXH TP chưa có vụ tham nhũng nào xảy ra làm thất thoát đến Quỹ BHXH và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH tại TP vẫn rất nghiêm trọng như doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH mà chưa có biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng này. Trong năm 2013, BHXH TP đã khởi kiện 1.283 vụ nợ BHXH, riêng 6 tháng đầu năm 2014 khởi kiện hơn 700 vụ.

(Theo Thanh tra)