Mang xe về Việt Nam khi hết thời hạn lao động ở nước ngoài

* Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là lao động theo hợp đồng tại Hàn Quốc (hợp đồng có thời hạn). Do đó, trường hợp của bạn không thuộc trường hợp người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài mang xe về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển. Mà thuộc trường hợp nhập khẩu xe đã qua sử dụng về Việt Nam như trường hợp thông thường.

Các loại thuế và mức thuế phải nộp:

1. Thuế nhập khẩu:

Mức thuế nhập khẩu đối với ô tô đã qua sử dụng bạn tham khảo tại Quyết định 36/2011/QĐ-TTg và Quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

2. Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN ngày 03/06/2008 thì thuế suất giá trị gia tăng đối với xe ô tô là 10%. Theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng = (Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu  + Thuế tiêu thụ đặc biệt)  x  Thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Về thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với xe ô tô, bạn tham khảo các mức thuế suất được áp dụng tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội Nước CHXHCNVN ngày 14/11/2008 (Luật thuế tiêu thụ đặc biệt). Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:

Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất.

Trong đó giá tính thuế nhập khẩu là giá trị thực mà bạn phải chi trả để mua xe khi bạn đến cửa khẩu Việt Nam (điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Điều 7 Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội