Con tôi vào quốc tịch Mỹ thì có được mang quốc tịch VN nữa không?

Xin hỏi: Khi cháu vào quốc tịch Mỹ thì cháu có còn được mang quốc tịch Việt Nam nữa hay không? Tôi và chồng chỉ đăng ký kết hôn ở Sở Tư pháp của tỉnh, còn phía bên Mỹ thì tôi không có đăng ký, vì tôi không muốn sang Mỹ định cư mà ở lại Việt Nam. Vậy chúng tôi phải làm gì để con được nhập quốc tịch Mỹ mà vẫn được mang quốc tịch Việt Nam?

* Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sau đây gọi là “Nghị định 78”) có quy định như sau: “Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam”. Theo đó, sau khi nhập quốc tịch Mỹ, con trai bạn vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam.

Việc con trai bạn nhập quốc tịch Mỹ phải thực hiện theo các quy định pháp luật về quốc tịch tại Mỹ.

Đồng thời tại Việt Nam, bạn hoặc chồng bạn phải thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi con trai bạn đang cư trú biết việc con trai bạn mang quốc tịch nước ngoài trong thời hạn 02 năm kể từ khi con trai bạn nhập quốc tịch Mỹ.

Cụ thể theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 78: “Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy định tại khoản 1 Điều này hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.”

Như vậy, con trai bạn sẽ được công nhận mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ sau khi bạn hoàn thành thủ tục thông báo nêu trên.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội