Duyệt danh sách thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (896) của Chính phủ.

Ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 586/QĐ-Ttg về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được quy định tại Quyết định số 442/QĐ-Ttg ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ gồm 30 thành viên.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Quyết định số 586/QĐ-Ttg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(Theo TTXVN)