Đơn giản hóa thủ tục để hấp dẫn môi trường đầu tư

Theo các diễn giả, Luật đầu tư nước ngoài hiện nay đang làm khó doanh nghiệp. Luật đầu tư năm 2005 được ban hành, chưa đề cập rõ đến khái niệm nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đến có nhiều rối rắm trong thủ tục đăng ký kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm dưới 49%.

Trong khi đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp VN có vốn nước ngoài tham gia dù chỉ 1% cũng bị xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu muốn tham gia bán lẻ phải có giấy phép phân phối và bị hạn chế khi mở rộng hoạt động.

Ông Ngô Thanh Tùng, Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết dự thảo sửa đổi Luật đầu tư đang đề xuất phương án phân biệt dựa trên tỷ lệ sở hữu theo nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế và không gây xáo trộn lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ở một số nước, thủ tục lập doanh nghiệp giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài có thể giống nhau, tuy nhiên, có thêm bước kiểm tra điều kiện của doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường nội địa để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trong nước.

Theo ông Tùng, ở các nước hiện nay cũng phân biệt khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Văn Trung cho rằng Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Chẳng hạn trong Luật doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp còn phụ thuộc vào con người, quá trình thực hiện thủ công nên chưa thể giảm thiểu được tác động của con người dẫn đến nhiều phát sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cũng cho rằng Nghị quyết 103 của Chính phủ cũng đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài. Trong năm 2014-2015, sẽ triển khai mạnh hơn việc đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian thẩm định, cấp phép để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm đưa dự án vào kinh doanh.

(Theo Tuổi Trẻ)