Thủ tục hành chính mới về xuất nhập khẩu ngoại tệ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Kiều Khanh/Vietnam+)

Thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có trình tự thực hiện như sau: Ngân hàng được phép khi có nhu cầu thực hiện từng lần xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội (đối với các ngân hàng xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Nội Bài) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với các ngân hàng xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất).

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp Quyết định chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, ngân hàng được phép nộp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội hoặc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bản sao các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bao gồm: điện thanh toán và tờ khai hải quan.

Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt gồm có: Văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hoặc người được phân cấp ủy quyền cho ngân hàng được phép ký; hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài

Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trong đó quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống và quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (chỉ nộp lần đầu và nộp bổ sung khi có sự thay đổi).

Thủ tục hành chính mới mày có căn cứ pháp lý là Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép. Ngày có hiệu lực là 10/02/2014./.

(Theo VietNam+)