Đi lễ thập tự đầu năm

Hành trình đến 10 ngôi chùa là do tự mình chọn lấy, thường đó là 10 ngôi chùa đẹp, linh ứng, lại thuận đường đi lối lại. Người đi lễ thường mang theo lễ vật và lòng tin. Tại mỗi ngôi chùa, người hành hương vào lễ Phật cầu mong Đức Phật từ bi bác ái độ trì và nhận những lời giáo huấn của các sư trị trì chùa.

Sau một ngày hành hương về cõi phật, lòng người cảm thấy khoan thai, nhẹ nhàng, hi vọng một năm vui tươi hạnh phúc.


(Theo Từ điển Lễ tục Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin, 1996)