Tôi muốn về Việt Nam, phải làm gì?

Trả lời: 

Để có thể về Việt Nam thì bạn cần phải thực hiện các thủ tục để được xuất cảnh khỏi Hàn Quốc và nhập cảnh về Việt Nam. 

  1. Xuất cảnh khỏi Hàn Quốc

Bạn cần phải tìm hiểu điều kiện và thủ tục xuất cảnh theo pháp luật Hàn Quốc. Đối với thủ tục này bạn có thể tham khảo tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc.   

  1. Nhập cảnh về Việt Nam

Theo Nghị Định 136/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Nghị định 136”), điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam trong trường hợp của bạn, phải có: Hộ chiếu quốc gia hoặc giấy thông hành.  

Thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam của công dân Việt Nam: 

2.1  Trong trường hợp bạn còn hộ chiếu có giá trị sử dụng (còn thời hạn), bạn được nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần phải thực hiện thêm thủ tục nào; 

2.2  Trong trường hợp bạn bị mất hộ chiếu, bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp lại hộ chiếu tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc; 

2.3  Trong trường hợp bạn không còn hộ chiếu còn giá trị sử dụng (hết hạn) thì bạn cần thực hiện thủ tục cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc để được nhập cảnh về Việt Nam. 

Về thủ tục cụ thể về cấp lại hộ chiếu và cấp giấy thông hành bạn tham khảo tại  Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136 ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội