Con tôi có thể có song tịch không?

Trả lời:

  1. Về tên trong Sổ hộ khẩu

Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội (“Luật Cư trú”), trường hợp con bạn đã sang Pháp định cư thuộc trường hợp xoá đăng ký thường trú tại Việt Nam. Theo đó, tên của con bạn không còn được giữ trên sổ hộ khẩu tại Việt Nam nữa.

Theo quy định, để có tên trong Sổ hộ khẩu tại Việt Nam, con bạn phải trở về Việt Nam sinh sống và phải làm thủ tục để đăng ký thường trú tại Việt Nam (thủ tục để nhập lại tên vào Sổ hộ khẩu ở Việt Nam) (Điều 18, Điều 24 Luật cư trú).

  1. Về quốc tịch Pháp và quốc tịch Việt Nam

2.1          Về quốc tịch Việt Nam

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 78/2009 “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014”. Hết thời hạn này, mà người đó “không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì mất quốc tịch Việt Nam”; nếu người đó “muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật”.

Do đó, nếu con bạn sang Pháp định cư trước ngày 1/7/2009 và không còn hộ chiếu Việt Nam có giá trị sử dụng thì con bạn cần làm thủ tục xin giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Pháp trước ngày 01/7/2014 để giữ quốc tịch Việt Nam.

2.2          Quốc tịch Pháp và vấn đề song tịch

Theo Pháp luật Việt Nam, về nguyên tắc, chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (Điều 4 Luật quốc tịch số 24/2008 của Quốc hội).

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (“Nghị định 78/2009”),Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam”. Do đó, khi con bạn vẫn là công dân Việt Nam đang định cư tại Pháp và đã tiến hành nhập quốc tịch Pháp thì con bạn vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam. Trường hợp này có nghĩa con bạn được có song tịch: quốc tịch Pháp và quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý:

Theo quy định tại Khoản 2 Nghị định 78/2009, khi con bạn đã được nhập quốc tịch Pháp, con bạn (hoặc vợ chồng bạn nếu con bạn là người chưa thành niên) phải thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp về việc có quốc tịch Pháp, kèm theo giấy tờ chứng minh cho việc có quốc tịch Pháp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nhập quốc tịch Pháp.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội