Tôi có thể đòi lại nhà đã bị Nhà nước tịch thu năm 1975 không?

Tôi có nghe nhà nước có quyết định trao trả và đã trả lại nhiều nhà bị tịch thu nên muốn hỏi thủ tục để xin lại nhà. Xin giải thích rõ hơn để tôi hiểu hoặc cho tôi gặp để tìm hiểu trực tiếp. 

Nay người thân của tôi đang ở Mỹ có thể làm giấy ủy quyền cho em ruột ở Việt Nam làm thủ tục để xin lại nhà được không ạ? Tôi xin cảm ơn và mong được câu trả lời nhanh nhất.

Trả lời

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 thì “nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật đất đai quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các trường hợp sau:

a)      Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc; chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam.

Như vậy, trong trường hợp của bạn căn nhà đã bị tịch thu, chính sách hiện nay của Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất trước 15/10/1993.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội