Tục thờ bà Cô, ông Mãnh

Các bà Cô, ông Mãnh chính ra cũng được thờ trên ban thờ tổ tiên, nhưng vì quan niệm tuổi nhỏ nên phải thờ riêng. Ban thờ bà Cô, ông Mãnh thường đặt ở dưới gầm hương án của bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ đơn sơ, chỉ có một chiếc bệ trên có đặt bài vị, trước bài vị là một bát hương nhỏ, vài ba chiếc đài đề đặt ly rượu, đĩa trầu cau tách nước khi cúng, có hoặc không một cây đèn nhỏ. Có nhà thờ chung nhiều bà Cô, ông Mãnh vào một bàn thờ với một bát hương duy nhất.

Bà Cô, ông Mãnh được cúng vào ngày kỵ, ngoài ra gặp những dịp sóc vọng tuần tiết giỗ tết đều có lễ cúng. Theo quan niệm trong dân gian khi trong nhà có trẻ nhỏ vang mình sốt mẩy, người ta thường khấn tới các vong hồn bà Cô, ông Mãnh để cầu mong họ phù hộ đứa trẻ khỏi ốm đau.

(Theo Từ điển Lễ tục Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin, 1996)