Niêm yết công khai thủ tục hành chính

Cụ thể, đối với việc niêm yết công khai TTHC, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương,... phải niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các TTHC đã được công bố, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Công khai thủ tục hành chính (Ảnh Chinhphu.vn)

Việc niêm yết công khai TTHC phải được thực hiện kịp thời ngay sau khi có quyết định công bố, không niêm yết công khai các TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Các TTHC được niêm yết công khai nếu có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC đó, các trang niêm yết công khai không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố,...

Cũng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, TTHC cần được niêm yết công khai trên bảng và được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Danh mục TTHC theo lĩnh vực được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC. Nội dung của từng TTHC được in một mặt trên trang giấy khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có).

Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên và hình thức công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng thêm các hình thức niêm yết công khai khác như tập hợp các TTHC theo lĩnh vực để đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, bản, ấp, khóm hoặc các địa điểm sinh hoạt công cộng khác; in tờ rơi, sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Về niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Văn phòng Chính phủ lưu ý nội dung niêm yết công khai là các thông tin mang tính hướng dẫn để cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định, bao gồm: Các phản ánh kiến nghị được cơ quan hành chính tiếp nhận, xử lý; địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị cũng như một số lưu ý khi phản ánh kiến nghị.

Toàn bộ nội dung hướng dẫn về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được niêm yết ở góc dưới cùng, phía bên trái của Bảng niêm yết công khai.

(Theo Chinhphu.vn)