Giải đáp về thủ tục kết hôn của người VN ở nước ngoài

Xin hỏi:

  1. Chúng tôi có thể đăng kí kết hôn tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc không? Thủ tục làm như thế nào?
  2. Sau khi kết hôn, chúng tôi có thể sinh sống ở Việt Nam hoặc Indonesia. Nguyện vọng của chúng tôi là vẫn giữ quốc tịch của mỗi người, như vậy có được không?

Trả lời:

1.  Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở nước  ngoài:

Theo khoản 3 điều 3 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, hai bạn có thể tiến hành đăng kí kết hôn tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

* Hồ sơ đăng kí kết hôn của mỗi bên (theo Điều 13 Nghị định 68/2002) phải có các giấy tờ sau:

-      Tờ khai đăng kí kết hôn

-      Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên do cơ quan có thẩm quyền của nước người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;

-      Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình;

-      Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài);

-      Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người Việt  Nam ở nước ngoài);

* Thủ tục tiến hành kết hôn:

-      Hai bên đương sự phải trực tiếp mang nộp hồ sơ đăng kí kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền đã nêu ở trên. Trường hợp vì lí do khách quan không thể có mặt thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho bên kia nộp hồ sơ.

-      Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ giải quyết việc đăng ký kết hôn.

-      Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày người đứng đầu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ký giấy chứng nhận kết hôn.

-      Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

-      Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị từ ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn và ghi vào sổ đăng ký theo quy định.

2.  Việc giữ quốc tịch sau khi kết hôn:

Theo quy định ở Điều 9 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 thì việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài sẽ không làm mất quốc tịch của đương sự. Tuy nhiên, Điều 18 Nghị định 78/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam quy định đối với những người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam, có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam, thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Do vậy để giữ quốc tịch Việt Nam của mình bạn phải tiến hành đăng kí giữ quốc tịch.

- Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch gồm:

·         Tờ khai Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cấp.

·         Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: giấy Khai sinh, giấy chứng minh nhân dân;  giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;  giấy tờ cư trú tại nước bạn cư trú.

Đối với việc giữ quốc tịch của người bạn gái Indonesia của bạn thì sẽ tuân theo Luật quốc tịch của Indonesia.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội