Việt kiều hồi hương cần làm gì để lĩnh lương hưu từ nước ngoài?

Xin hỏi:

  1. Khi đó tôi có được lĩnh lương hưu từ nước ngoài không? Nếu được tôi cần làm những thủ tục gì?
  2. Để trở về Việt Nam sống, tôi cần làm những thủ tục gì?

Trả lời:

1. Do bạn đóng bảo hiểm ở Ý nên việc trả lương hưu được quy định theo pháp luật Ý. Đây là thu nhập hợp pháp của bạn ngoài lãnh thổ Việt Nam, pháp luật Việt Nam không có quy định ngăn cấm điều này. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc lĩnh lương hưu từ nước ngoài trong trường hợp bạn sống ở Việt Nam, bạn cần mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng Việt Nam để nhận khoản tiền này.

2. Nếu muốn trở về Việt Nam sinh sống, bạn có thể tham khảo đường linh dưới đây, chúng tôi đã trả lời để biết thông tin chi tiết:

http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Hoi-Dap/Tam-tru-thuong-tru/2012/01/4796331E/

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội